Ontlenen boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen

In de openbare bibliotheek kan u boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen. Kranten en tijdschriften kan u alleen ter plaatse raadplegen.

De bibliotheek organiseert occasioneel ook culturele en educatieve activiteiten.

Voor wie

Iedereen heeft toegang tot de bib en kan lid worden.

Voorwaarden

U bent als lid van de bibliotheek ingeschreven. Bij inschrijving ontvangt u een lenerspas.

Procedure

U maakt uw keuze uit het aanbod:

  • maximum 5 gedrukte materialen voor een termijn van 4 weken;
  • maximum 5 digitale materialen voor een termijn van 4 weken.

U scant zelf de materialen in en uit aan de zelfscan.

De uitleentermijn kan u maximaal eenmaal verlengen. Enkel uitgeleende materialen kan u reserveren.

Kostprijs

De lenerpas is gratis en u betaalt geen leengeld.

Bij verlies van de lenerpas kost een nieuwe pas 1,5 euro.

Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt er een telaatgeld aangerekend van:

  • 10 eurocent per dag en per eenheid voor een materiaal uit de jeugdcollectie;
  • 20 eurocent per dag en per eenheid voor een materiaal uit de volwassenencollectie.

U kan hier ook fotokopiën en prints maken:

  • 10 eurocent voor een A4-formaat;
  • 15 eurocent voor een A3-formaat.

Wat meebrengen?

  • Identiteitsbewijs bij inschrijving
  • Lenerspas voor uitlening