Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Hieronder kan men terugvinden:

- de dossiers in aanvraag waarvoor een openbaar onderzoek moet worden georganiseerd.De affiche (geel) wordt op de aanvraaglocatie geplaatst op een zichtbare plaats. Het dossier kan tot de afsluitingsdatum van het openbaar onderzoek ingekeken worden op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of bij de dienst omgevingsvergunningen. Opmerkingen of bezwaren worden schriftelijk (afgifte aan loket of aangetekende zending) of digitaal (email) bezorgd aan voormelde dienst of kunnen via het omgevingsloket ingegeven worden.De opmerking of het bezwaar moet uiterlijk op de laatste dag van de bekendmakingsprocedure ingediend worden.

- de dossiers waarover een beslissing werd genomen (zowel meldingen als omgevingsvergunningen).

 

 

Voor wie

Burger, belanghebbenden, aanpalende eigenaars.

Procedure

- Openbaar onderzoek aanvraag duurt 30 dagen.

- De beslissing over de aanvraag wordt gedurende 30 dagen aangeplakt. Gedurende die periode kan er beroep aangetekend worden bij de deputatie van Vlaams-Brabant. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.