Ophokplicht

Een ophokplicht of afschermplicht is de verplichting om alle pluimvee opgehokt of afgeschermd in hun hok te houden.

Deze verplichting werd ingevoerd als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van de vogelgriep.

De ophokplicht geldt voor professionele pluimveehouders, maar ook voor particulieren (die zogenaamde hobbykippen hebben) in gevoelige natuurgebieden. Dit zijn zones van één kilometer rond rust- en doortrekplaatsen van migrerende watervogels.

 

Voor wie

Voor professionele pluimveehouders;

Voor particulieren (houders van hobby kippen) in gevoelige natuurgebieden