Opvang schoolgaande kinderen

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door het lokaal bestuur. Je kan er terecht op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

De opvang vindt plaats in gebouwen die specifiek voor de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen zijn ingericht.

Voor- en naschools gaat door op onderstaande locaties:

  • Lubbeek: Dorpsstraat 18 (VBS Sint-Martinus)
  • Binkom: Tiensesteenweg 55 (de STip Binkom)
  • Pellenberg: Kerkplein 1 (School 3212 Pellenberg)
  • Linden: Martelarenplaats 1 (de STip Linden)

Lubbeek en Binkom zijn erkend door Opgroeien, Pellenberg en Linden zijn gemeld aan Opgroeien.

Afhankelijk van de school waar het kind school loopt, wordt de locatie toegewezen.

Tijdens schoolvrije- en vakantiedagen:

Er wordt enkel in de locatie te Linden opvang aangeboden. Ook kinderen van VBS De Linde kunnen hier dan terecht. Men dient op voorhand in te schrijven.Tijdens de kerstvakantie zijn alle locaties gesloten.

Openingsuren

's Morgens gaan alle opvanglocaties open om 7u. Voor dit aanvangsuur is het niet mogelijk je kind reeds af te zetten.

's Avonds (ma-di-do-vrij) sluiten alle opvanglocaties om 18u30. Gelieve hier rekening mee te houden en je kind tijdig op te halen.

Op woensdag is er een verschillend sluitingsuur naargelang de locatie: 13u in Binkom, 17u in Pellenberg, 18u in Linden en 18u30 in Lubbeek. Kinderen die in Binkom en Pellenberg niet voor het sluitingsuur afgehaald kunnen worden, dienen met de schoolbus naar Lubbeek te gaan.

Voor wie

Wij bieden opvang aan voor schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs, vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot en met het 6de leerjaar. 

Er wordt voorrang gegeven aan kinderen die in groot-Lubbeek wonen of er naar school gaan.

Zieke kinderen kunnen spijtig genoeg niet opgevangen worden.

Voorwaarden

Vóór het eerste opvangmoment moet je een gezinsaccount aanmaken en de getekende inschrijvingsovereenkomst bezorgen aan de administratie van de buitenschoolse kinderopvang.

(Procedure: zie downloads 'Folder online registreren en inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang')

Procedure

We werken met een online registratie- en inschrijvingssysteem.

Voor- en naschoolse opvang: op voorhand inschrijven is niet nodig. De kinderen die na school niet afgehaald zijn, gaan mee naar de opvang en worden daar geregistreerd.

Schoolvrije- en vakantiedagen: op voorhand inschrijven is verplicht. Dit kan via je account onder 'Kinderopvang' en 'reservatie toevoegen'.

Let wel: bij annulatie worden de ingeschreven uren aangerekend, tenzij er binnen de week een medisch attest op naam van het kind ingediend wordt. 

Meer informatie vind je in ons 'Huishoudelijk reglement BKO (HHR) - GR 27-06-2023' (zie downloads).

Kostprijs

Een overzicht van de ouderbijdragen vind je bij de downloads.

Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari verhoogd met de procentuele stijging van het gezondheidsindexcijfer van 1 oktober van het vorig kalenderjaar en 1 oktober van het kalenderjaar daarvoor.

Wat meebrengen?

Kinderen brengen hun eigen lunchpakket en tussendoortjes en een drankje mee. Water staat steeds ter beschikking.

De kinderen dragen kledij die aangepast is aan het weer en aan de activiteiten.