Persoonlijk beschermingsmateriaal voor zorgverleners

De overheid organiseert de verdeling van mondmaskers en ander persoonlijk beschermingsmateriaal (pbm) voor de zorgverleners en andere primaire doelgroepen, en wel via de Task Force onder leiding van minister De Backer. De effectieve distributie gebeurt vanuit het Provinciale Depot (PIVO) te Asse op basis van het adres verbonden aan het riziv-nummer van de zorgverlener. De gemeentelijke diensten zorgen vervolgens voor de lokale distributie naar deze specifieke doelgroepen (huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, …). Voor meer informatie hierover kan je terecht op het centrale nummer 016 47 97 78.

Indien je als zorgverlener echter nog een bijkomende behoefte hebt aan persoonlijke beschermingsmiddelen (vb. mondmaskers, handschoenen,…), dan verwijzen wij je graag door naar de volgende toepassingen:

Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, een erkende ambulancedienst of een triagepost, gebruiken deze link (de aanmeldprocedure werd gecommuniceerd aan de directie).
Zorgprofessionals, gebruiken deze link.
Andere doelgroepen kunnen terecht op deze link.
 

Is er een bijkomende behoefte aan medicatie, dan kan je terecht bij het FAGG op volgend e-mailadres coronashortages@fagg-afmps.be