Premie netbeheerder condensatieketel (voor beschermde afnemers)

Bent u een 'beschermde afnemer' ('beschermde klant') en plaatst u een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement? Dan kunt u van uw netbeheerder een premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen via de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

 • U moet een 'beschermde afnemer' zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.
 • Een aannemer moet de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
 • De nieuwe condensatieketel kan werken op aardgas, propaan of stookolie.

 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen.
  Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.
  Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie voor 2019 aan.
  Met een eindfactuur in 2020, vraagt u dus de premie voor 2020 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn, groepeert u die het best in één aanvraag.
 • Raadpleeg het 'informatieblad' van netbeheerder Fluvius voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de condensatieketerl moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van de factuur (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie, met daarop vermelding van: merk, type, vermogen en plaatsingskosten. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • een kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Kostprijs

De premie bedraagt 1800 euro, met een maximum van 40% van de factuur, per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.