Grabbel op het Plein

Hernieuwde start van de Grabbel & Swap op het Plein

De aangepaste werking van de Lubbeekse Grabbel & Swap op het Plein heeft opnieuw vaste vorm gekregen. De coronamaatregelen zorgen voor een stevige wijziging in zowel onze praktische organisatie als in de voorziene programmatie.

De Nationale Veiligheidsraad en de GEES (Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie) keurden officiële protocollen goed betreffende het georganiseerde jeugdaanbod in de zomer. Dit bracht deze veranderingen met zich mee. Hieronder kan je de belangrijkste gewijzigde richtlijnen betreffende de deelname aan het Lubbeekse vakantie-aanbod terugvinden.

Wanneer

Zowel de Grabbel als Swap op het Plein zullen plaatsvinden van maandag 6 juli 2020 tot en met vrijdag 14 augustus 2020.

- week 1: maandag 6 juli 2020 t.e.m. vrijdag 10 juli 2020

- week 2: maandag 13 juli 2020 t.e.m. vrijdag 17 juli 2020 

- week 3: woensdag 22 juli 2020 t.e.m. vrijdag 24 juli 2020

 (niet op maandag 20 en dinsdag 21 juli 2020)

- week 4: maandag 27 juli 2020 t.e.m. vrijdag 31 juli 2020

- week 5: maandag 3 augustus 2020 t.e.m. vrijdag 7 augustus 2020

- week 6: maandag 10 augustus 2020 t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020

 
Wie mag meedoen

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren uiteraard! Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.

 

Risicogroepen en ziek zijn

 • Iedereen mag naar de werking komen, als dat veilig kan.
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij/zij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, enzovoort.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

 • De jeugddienst houdt voor, tijdens en na de activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij.
 • Er is ook een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de werking? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

Contactbubbels en noodprocedure

Contactbubbels
We mogen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, ravotten, … . Daarom maken we met de Grabbel en Swap op het Plein bubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief).

 • bubbel 1 = 4 en 5 jarigen
 • bubbel 2 = 6 en 7 jarigen
 • bubbel 3 = 8 en 9 jarigen
 • bubbel 4 = 10 en 11 jarigen
 • bubbel 5 = Swap op het Plein

Binnen deze bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.

De bubbels onderling:

 • vermijden onderling contact = bubble distancing
 • houden 1,5 meter afstand indien contact nodig is
 • of gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden (+12 jarigen)
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.

Noodprocedure en permanentiesysteem
Er zal een plaats voorzien worden waar deelnemers, die mogelijks besmet zijn, in afzondering kunnen opgevangen worden tot ze door de ouders worden opgehaald.


Hygiëne

Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig.

Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is.


De activiteiten

Grabbel op het Plein: 4 tot en met 7 jarigen

We kiezen ervoor om tijdens de werking van deze zomer met de 4, 5, 6 en 7 jarigen op het Plein te blijven. Het grote verschil met de voorbije jaren is voornamelijk dat er geen woensdaguitstappen voorzien worden. Deelnemers en begeleiders van deze leeftijdsgroep blijven dus elke dag, inclusief de woensdag, met hun bubbel aanwezig in Linden.

Grabbel op het Plein: 8 tot met 11 jarigen

Daar waar mogelijk zullen de 8 tot en met 11 jarigen woensdag op uitstap gaan. Bepaalde organisaties brachten ons reeds zelf op de hoogte dat zij hun werking of park dit jaar niet openstellen voor groepen, maar enkel wensen in te spelen op de behoeften van gezinnen. Voor de woensdaguitstappen, waar wij hiervan reeds op de hoogte gebracht werden, zal er een gewone dagwerking ter plaatse ingepland worden.

Woensdaguitstappen waarvan op dit ogenblik nog niet geweten is of ze al dan niet kunnen plaatsvinden, worden wat de inschrijvingen betreft nog even on hold gezet. Indien in de loop van de inschrijvingsperiode blijkt dat het niet mogelijk is om naar het pretpark af te zakken, worden hiervoor ook activiteiten ter plaatse voorzien. Je mag er sowieso zeker van zijn dat de dag opgevuld raakt.

Swap op het Plein

De programmatie, zoals voorzien in de programmabrochure die in april in de brievenbussen viel, is reeds voor een groot deel aangepast. Verschillende organisaties lieten ons reeds weten dat, omwille van de gewijzigde deelnemersvoorwaarden, zij dit jaar hun werking niet meer kunnen openstellen voor groepen. Deze zaken werden reeds vervangen door activiteiten ter plaatse. Deze zijn in het programma terug te vinden onder de titel ‘Swap @ Home’.

Activiteiten of uitstappen waarvan op dit ogenblik nog niet geweten is of ze al dan niet kunnen plaatsvinden, worden wat de inschrijvingen betreft nog even on hold gezet. Deze worden van zodra er meer over geweten is vrijgegeven of vervangen door een ‘Swap @ Home’. 


Inschrijven

Belangrijke wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren omwille van corona!
Online inschrijven

Inschrijven kan nog steeds online, op de vertrouwde wijze. Dag inschrijvingen zijn mogelijk, maar worden slechts in zeer beperkte mate doorgevoerd. Wij willen iedereen graag aanmoedigen om je inschrijving online in orde te brengen! Dit zorgt ervoor dat er minder wachtrijen aan de inschrijvingstafel zijn en er bijgevolg minder mensen bij elkaar staan. Dien je toch een dag inschrijving te doen, zorg dan zeker dat je al over een online-account beschikt. 

Online inschrijven voor een activiteit kan steeds tot ten laatste 9u van de dag voordien, op voorwaarde dat er nog plaats is.

Online-account

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen er dit jaar geen nieuwe accounts aangemaakt worden door de hoofdmonitoren. Voor je naar de Grabbel of Swap komt, dien je minstens over een actief account te beschikken. Dit kan je aanmaken via volgende link: https://www.lubbeek.be/online-inschrijven

Inschrijvingsstop

Een uiterst grote wijziging betreffende voorgaande jaren is terug te vinden in de deelnemersaantallen. Daar waar wij steeds konden en mochten inschrijven zonder daglimiet, is deze, dit jaar, vastgelegd op 45 kinderen/jongeren per bubbel. Online inschrijven verzekert de kans op deelname aanzienlijk. Indien je inschrijft via dag inschrijvingen, kan het zijn dat bij aanmelding in de ochtend alle plaatsen reeds volzet zijn wegens de beperking van het aantal plaatsen. Hou hier tijdens de werking van dit jaar zeker en vast rekening mee!

Online inschrijvingen gaan van start op vrijdag 12 juni 2020 om 10u.

Bart & het moniteam

Onderstaande tekst is momenteel niet van toepassing gezien de coronamaatregelen.

De Grabbel op het Plein is een zomerwerking waar we kinderen en jongeren van 4 tot 11 jaar een speels en té gek tijdverdrijf bieden tijdens de maanden juli en augustus.

Ons aanbod
Het programma van de Grabbel wordt uitgewerkt door ons team van begeleiders en wekelijks afgestemd op de aanwezigen.

Begeleiding
De begeleiding van de activiteiten gebeurt per leeftijdsgroep door minstens twee à drie begeleiders.

Onze begeleiders worden ondersteund door de hoofdanimatoren en de jeugdconsulent. Samen met de materiaalmonitoren vormen zij allen samen de drijvende kracht achter alle pret op de werking.

De jeugdconsulent vindt u onder het jaar terug in het gemeentehuis in Lubbeek. Tijdens de vakanties is de jeugdconsulent doorlopend aanwezig op de Grabbel op het Plein.

Wanneer
De Grabbel op het Plein is actief tijdens de maanden juli en augustus. Om de correcte data te kennen, raadpleegt u best de vakantiewerkingsbrochure of de desbetreffende programmabrochure.

De activiteiten vinden plaats tussen 9u en 16u. Er wordt opvang voorzien van 7u45 tot 17u30.

Locatie
Gemeentelijke basisschool De STiP Linden, Martelarenplaats 1

Voor wie

Alle kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar.

Kostprijs

8 euro per dag (vieruurtje inbegrepen)

Op woensdag gaan we op daguitstap met de hele Grabbel. Deze uitstappen worden steeds afgestemd op de verschillende leeftijden. Het kan dus dat de jongste deelnemers een bezoek brengen aan Plop, terwijl de oudere deelnemers die dag richting 'Walibi' trekken.

De prijzen hiervan liggen tussen 15 en 30 euro.

Wat meebrengen?

 • half-elfje (fruitje, koek, ...)
 • drinkbus
 • brooddoos met lunch
 • regenjas (bij regenweer)
 • petje en zonnecrème (bij zomerweer)

Let op!
Zet zeker op alles de naam van uw kind.