Bibliothecaris

1 bibliothecaris (m/v/x) – niveau B - bij de bibliotheek in voltijds (38/38 uren/week) contractueel verband – contract onbepaalde duur.

Vacature nummer: SC02052022

Hoofddoel van de functie

De bibliotheek stelt voor burgers een ruime en gevarieerde collectie gedrukte en digitale werken ter beschikking voor raadpleging en uitlening.
De bibliotheek organiseert culturele en educatieve activiteiten in het bijzonder op vlak van leesbevordering , informatiegeletterdheid en mediawijsheid.

De bibliotheek doet proactief aan informatiebemiddeling.

Op een verantwoorde wijze instaan voor de uitbouw van de werking van de openbare bibliotheek opdat elke burger op gelijke wijze vrije toegang heeft tot deze voorziening voor de invulling van zijn cultuur recreatieve, informatieve en educatieve behoeften.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent medisch geschikt.
 • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister.
 • Je bent In het bezit van volgend diploma :
 • Hetzij hoger onderwijs of gelijkgesteld, bij voorkeur gecombineerd met een getuigschrift van bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar.
 • Hetzij graduaat informatiebeheer, afstudeerrichting bibliotheek.
 • Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega.
 • Relevante beroepservaring strekt tot de aanbeveling. Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden.
 • Je slaagt in een selectieproef met aanleg van een wervingsreserve.

 Biedt

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • opleidingen, maaltijdcheques van €8,00, ecocheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer van en naar werk;
 • geïndexeerd brutomaandsalaris (38/38): minimum 3.011,45 EUR. 

Info

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 016/47 97 76/77), e-mail: personeelsdienst@lubbeek.be

Solliciteren

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding vacaturenummer, CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister) bezorg je per post aan het College van burgemeester en schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek uiterlijk op 31 mei 2022.