Buschauffeur

Werk jij graag met en voor onze Lubbeekse kinderen?
Of wil jij je inzetten om onze Lubbeekse kinderen op een veilige manier naar school brengen?
Lees dan zeker volgende oproep!

Om de permanentie te kunnen voorzien voor het busvervoer van en naar onze Lubbeekse scholen zijn wij op zoek naar vrijwillige of zelfstandige buschauffeurs.

Indien onze vaste chauffeur plots niet beschikbaar is, wordt je opgeroepen om:

  • ’s ochtends de kinderen thuis op te halen.
  • ’s avonds pik je ze aan de school op en zet je ze thuis af. 
  • tijdens de schooluren word je ingezet om de schoolkinderen naar sportactiviteiten te brengen.

Je werkt steeds samen met een busbegeleider.

Profiel

  • geen diploma vereist
  • we kijken uit naar ervaren en gemotiveerde personen met een geldig rijbewijs D en medische schifting.
  • je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (Model 2 werken met minderjarige kinderen).
  • Nederlandse taal machtig zijn.

Aanbod

Als vrijwilliger krijg je een onbelastbare vergoeding per dag.

Als zelfstandige krijg je een brutoverloning per uur.

Solliciteren

Je kandidatuur met een recent uittreksel uit het strafregister “Model 2 werken met minderjarige kinderen” (max. 3 maanden oud) kan je bezorgen

  • via mail personeelsdienst@lubbeek.be
  • per post aan het College van burgemeester en schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek
  • of door afgifte op het gemeentehuis.