Technisch assistent - cel wegen

De gemeente Lubbeek zoekt 1 technisch assistent (D1-D3) voor de cel wegen in voltijds contractueel verband (38/38 u/week) voor bepaalde duur in een vervangingscontract.

Vacaturenummer: SC22082022 – wegen

Jobinhoud

Cel groen en wegen zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijkgroen- en wegenpatrimonium.Bijdragen tot een groene en nette gemeente volgens de door het bestuur vooropgestelde kwaliteitsnormen en doelstellingen, met name het bieden van technische ondersteuning bij de werkzaamheden van de cel groen en wegen.Bestuurder JUMBO, vrachtwagen, tractor en wiellader.

Maaien van de bermen overeenkomstig bermbeheersplan, uitvoeren van de winterdienst, laden en lossen vrachtwagen en plaatsen verkeerssignalisatie.

Profiel

- geen diploma vereist
- bij voorkeur in ’t bezit zijn van één van de volgende rijbewijzen : B+E, C, CE, G
- Relevante beroepservaring strekt tot aanbeveling. Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden.
- Je beschikt over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister).
- voldoen aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, o.a. slagen in een selectieproef bestaande uit een gestructureerd interview en praktische proef.
- Je bent medisch geschikt.
- Nederlandse taal machtig zijn.

Aanbod

- De gemeente biedt je een boeiende job aan bij de cel wegen.
- Je werkt 38/38 in een vast uurrooster.
- Salarisschaal volgens D1 – D3 (aanvangsloon tussen 2088,65 euro – 3250,76 euro bruto)
- Je geniet ook tal van extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van en naar het werk.
- Je hebt een contract van bepaalde duur - vervangingscontract

Solliciteren:

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV en een uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen, door het sturen van een email personeelsdienst@lubbeek.be, via de post Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (de postdatum geldt als bewijs van de tijdige indiening van je kandidatuur) of door afgifte in het gemeentehuis.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 28 september 2022  verzonden te worden aan de Gemeentebestuur van Lubbeek.

Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.76/77) of personeelsdienst@lubbeek.be of www.lubbeek.be en/of terugvinden in de bijlage van dit vacaturebericht.