Technisch assistent voor de cel schoonmaak gebouwen

De gemeente Lubbeek zoekt technisch assistenten (D1-D3) voor de cel schoonmaak gebouwen in voltijds (38/38u/week) / deeltijds (30,4/38u/week - 19/38u/week) contractueel verband voor onbepaalde duur – werfreserve 2 jaar.

Vacaturenummer: SC05022024 – schoonmaak

Job inhoud

Logistieke ondersteuning op het vlak van schoonmaak en onderhoud van de verschillende gemeentegebouwen en -scholen. Bijdragen tot een nette gemeente volgens de door het bestuur vooropgestelde kwaliteitsnormen en doelstellingen. 

Profiel

 • Geen diploma vereist
 • Relevante beroepservaring is een pluspunt. Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kunnen tot maximum van 12 jaar in aanmerking worden genomen. Diensten gepresteerd bij een ander bestuur in eenzelfde functie worden volledig in aanmerking genomen.
 • Voldoen aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
 • Slagen in een selectieproef bestaande uit een praktische proef en een gestructureerd interview.
 • Je bent medisch geschikt.
 • Nederlandse taal machtig zijn.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen, fiets of bromfiets.

Aanbod

 • Contract onbepaalde duur.
 • Salarisschaal volgens D1 – D3 (aanvangsloon tussen 2260,89 euro – 3518,83 euro bruto per maand) voor 38/38u
 • Je geniet ook tal van extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van en naar het werk, 2de pensioenpijler, opleidingen
 • Je werkt voltijds (38/38u/week) / deeltijds (30,4/38u/week - 19/38u/week) in een vast uurrooster.

Solliciteren

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV en een uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen, door het sturen van een email personeel@lubbeek.be, via de post Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (de postdatum geldt als bewijs van de tijdige indiening van je kandidatuur) of door afgifte in het gemeentehuis.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 28 februari 2024 verzonden te worden aan de Gemeentebestuur van Lubbeek.

Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.77/78) of personeel@lubbeek.be of www.lubbeek.be en/of terugvinden in de bijlage van dit vacaturebericht.