Opvang schoolgaande kinderen

 

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. Je kan er terecht op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije en schoolvakantiedagen.

De opvang vindt plaats in gebouwen die specifiek voor de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen zijn ingericht.

Voor- en naschools gaat door op onderstaande locaties:

  • Lubbeek: Dorpsstraat 2b (VBS Sint Martinus)
  • Binkom: Tiensesteenweg 55 (GBS Binkom)
  • Pellenberg: Kerkplein 1 (GBS Pellenberg)
  • Linden: Martelarenplaats 1 (GBS Linden)

Lubbeek en Binkom zijn erkend door Kind & Gezin, Pellenberg en Linden zijn gemeld aan Kind & Gezin.

Afhankelijk van de school waar het kind school loopt, wordt de locatie toegewezen.

Tijdens schoolvrije- en vakantiedagen:

Er wordt enkel in de locatie te Lubbeek opvang aangeboden. Ook kinderen van VBS De Linde kunnen hier dan terecht. Men dient op voorhand in te schrijven.Tijdens de kerstvakantie zijn alle locaties gesloten.

Openingsuren

's Morgens gaan alle opvanglocaties open om 7u. Voor dit aanvangsuur is het niet mogelijk je kind reeds af te zetten.

's Avonds (ma-di-do-vrij) sluiten alle opvanglocaties om 19u. Gelieve hier rekening mee te houden en je kind tijdig op te halen.

Op woensdag is er een verschillend sluitingsuur naargelang de locatie: 13u in Binkom, 17u in Pellenberg, 18u in Linden en 19u in Lubbeek. Kinderen die in Binkom en Pellenberg niet voor het sluitingsuur afgehaald kunnen worden, dienen met de schoolbus naar Lubbeek te gaan.

Voor wie

Wij bieden opvang aan voor schoolgaande kinderen, vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot en met het 6de leerjaar. 

Er wordt voorrang gegeven aan kinderen die in groot-Lubbeek
wonen of er naar school gaan.

Zieke kinderen kunnen spijtig genoeg niet opgevangen worden.

Voorwaarden

Vóór het eerste opvangmoment dient een inschrijvingsovereenkomst ingevuld te worden.

Vanaf 1 april 2019 dient men een gezinsaccount aan te maken.

Procedure

Vanaf 1 april 2019:

We schakelen over naar online registreren en inschrijven. De procedure staat onderaan, bij de downloads.

Tot 31 maart 2019:

Vóór het eerste opvangmoment dient een inschrijvingsovereenkomst ingevuld te worden.

Vermeld hier duidelijk wie het kind mag afhalen. Staat deze persoon niet op het formulier, mogen we het kind niet meegeven.

Voor- en naschoolse opvang: op voorhand inschrijven is niet nodig, de kinderen die na school niet afgehaald zijn, gaan mee naar de opvang. 

Schoolvrije- en vakantiedagen: op voorhand inschrijven is verplicht. Dit kan via het inschrijvingsformulier op deze website of via mail.

Meer informatie vind je ook terug in ons huishoudelijk reglement (HHR).

Onze administratie is op weekdagen bereikbaar tussen 9 en 12u, op woensdag tussen 9 en 11u.

Opgepast! Bij annulatie worden de ingeschreven uren aangerekend, tenzij er binnen de week een medisch attest op naam van het kind ingediend wordt. 

Kostprijs

Een overzicht van de ouderbijdrage vind je bij de downloads.

Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari verhoogd met de procentuele stijging van het gezondheidsindexcijfer van 1 oktober van het vorig kalenderjaar en 1 oktober van het kalenderjaar daarvoor.

Wat meebrengen?

Kinderen brengen hun eigen lunchpakket en tussendoortjes en een drankje mee.Water staat steeds ter beschikking.

De kinderen dragen kledij die aangepast is aan het weer en aan de activiteiten.