Subsidies jeugdverenigingen

Op vlak van jeugdbeleid zijn het voornamelijk de jeugdverenigingen die allerlei activiteiten organiseren tijdens het weekend, zodat kinderen en jongeren hun vrije tijd hier nuttig kunnen besteden.
Daar het belangrijk is dat deze vrije tijd zo goed mogelijk wordt ingevuld, kunnen deze initiatieven vanuit de gemeente rekenen op heel wat financiële ondersteuning.

Dit gebeurt onder de volgende vormen:

Werkingstoelagen
Dit is geld dat de jeugdverenigingen krijgen van de gemeente om hun werking te kunnen laten plaatsvinden. Zij kunnen er met deze centen voor zorgen dat ze materiaal hebben om mee te spelen, eten kunnen aankopen om op weekend te gaan, … . 

Onderhoudskosten en investeringen aan gebouwen
Dit is geld dat de jeugdverenigingen krijgen om nieuwe lokalen te bouwen of om de bestaande lokalen te onderhouden. Dit wil zeggen geld om verfwerken te doen, een kapotte venster te herstellen, ... .

Milieutoelage
Wanneer jeugdverenigingen activiteiten organiseren waarbij extra aandacht aan het milieu besteed wordt, ontvangen ze hiervoor extra werkingstoelagen. 

Wat meebrengen?

- Aanvraagformulier werkingskosten jeugdverenigingen

- Aanvraagformulier toelage gewone onderhoudskosten

- Aanvraagformulier toelage investeringen

- Antwoord op de vragen of aangeleverde extra documenten