Portrettengalerij slachtoffers Eerste Wereldoorlog

Met deze portrettengalerij willen we een eerbetoon brengen aan alle ons gekende Lubbeekse oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Burger of militair, gesneuveld of oud-strijder, omgekomen of gekwetst, gevangen genomen of verplicht tewerkgesteld. De band tussen slachtoffer en onze gemeente is zo ruim mogelijk geïnterpreteerd. Elk slachtoffer met Binkom, Linden, Lubbeek of Pellenberg als geboorteplaats, domicilie, plaats van overlijden of begrafenis werd opgenomen in de galerij. Vandaar dat ook de Belgische en Duitse militairen die sneuvelden op Lubbeeks grondgebied bij de Duitse inval en bij de Tweede Uitval uit Antwerpen een plaats krijgen in het overzicht.

Klik op onderstaande lijsten voor een overzicht, klik op de media albums voor de foto’s van de slachtoffers. Onze laatste update dateert van 17 november 2022.

Het is onvermijdelijk dat de lijsten lacunes of zelfs fouten vertonen. Soms ontbreken de gegevens, zijn ze verkeerdelijk overgeleverd of door ons geïnterpreteerd. De lijsten vereenvoudigen soms ook de werkelijkheid. Sommige militairen veranderden tijdens hun diensttijd zo dikwijls van regiment dat het onmogelijk was om al die informatie op te nemen. Wie meer wil weten over de omstandigheden waarin sommige militairen sneuvelden, leze de publicatie van de heemkundige kring Libbeke uit 2014, De Groote Oorlog. Belgische militairen uit of in de Lubbeekse deelgemeenten.

De herkomst van de portretfoto’s in onze galerij is divers: militaire dossiers bewaard in het Legermuseum of het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie; bidprentjes of foto’s uit het gemeentelijk archief, uit familiearchieven of verzamelingen van de heemkundige kring Libbeke of andere heemkundige kringen; portretfoto’s op grafmonumenten; edities van het guldenboek der vuurkaart, online databanken zoals https://www.europeana.eu/portal/nl/collections/world-war-I of https://www.wardeadregister.be/nl.

Jammer genoeg is niet van elk slachtoffer een foto bekend. Wil je graag de foto van je familielid laten opnemen in onze portrettengalerij of kan je onze gegevens verder aanvullen of verbeteren, neem dan gerust contact op met de archiefdienst. Wij passen onze galerij dan aan.