Online inschrijven

Online inschrijven voor een gemeentelijke activiteit.

Dit is een rechtstreekse link naar ons inschrijvingssysteem. Hier kan u inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang, sportactiviteiten, grabbel- en swap, … .

Hulp nodig?

Handleiding aanmaken account

Handleiding inschrijven vrije tijd

Handleiding reserveren kinderopvang