Online inschrijven

Online inschrijven voor een gemeentelijke activiteit.

Dit is een rechtstreekse link naar ons inschrijvingssysteem. Hier kan u inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang, sportactiviteiten, grabbel- en swap, ACE, … .

Deze week viel de Grabbel- & Swapbrochure in de Lubbeekse brievenbussen. Deze brochure werd opgemaakt in een ‘pré-corona-tijdperk’ en bevat dus zoals voorzien en gekend heel wat leuke uitstappen in zowel binnen- als buitenland, tal van activiteiten ter plaatse of op verplaatsing, kortom alle ingrediënten van de Grabbel & de Swap zoals jullie het van ons gewend zijn!

De plotse opkomst van het coronavirus heeft ons echter allemaal met verstomming en ongekende maatregelen om het hoofd geslagen. Maatregelen die ondertussen reeds eens in tijd verlengd werden. De klok tikt verder en ook wij weten niet wat de nabije of verdere toekomst brengen zal.

De zomer is gelukkig nog veraf en zowel wij van de jeugddienst, als de monitoren van de Grabbel & de Swap blijven hoopvol dat de geplande zomervakantie onder zijn huidige vorm in gezonde en veilige omstandigheden kan doorgaan. Uiteraard gaan wij geen onnodige risico’s nemen en met gezond verstand de nodige knopen die zich stellen doorhakken.

Eén van de eerste beslissingen die we bij deze reeds genomen hebben, is om de start van de inschrijvingen tot een nader te bepalen datum te verschuiven. Het is momenteel geen goed idee om reeds inschrijvingen open te stellen en de betaalhandelingen laten uit te voeren, zolang we niet zeker zijn dat de geplande zaken kunnen doorgaan.

Wij houden, waarschijnlijk samen met jullie allemaal, de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet in het oog. Wanneer meer duidelijkheid ontstaat over eventuele toegelaten vakantiewerkingsinitiatieven gedurende de maanden juli en augustus, zullen wij jullie hiervan via de online fora op de hoogte brengen.

Intussen vragen wij iedereen om wat geduld te oefenen, je aan de regels te houden (vooral thuis blijven én voldoende afstand bewaren) en te duimen voor betere tijden! 

Bart & het moniteam