Project Bollenberg – Lubbeekstraat

Het project Bollenberg – Lubbeekstraat in een volgende fase!

Op de gemeenteraad van dinsdag 23 februari 2021 werden de voorlopige rooilijn- en grondinnameplannen in het kader van de rioleringswerken en de heraanleg van de Bollenberg – Lubbeekstraat in combinatie met een nieuwe fietsinfrastructuur, unaniem goedgekeurd.

We werken met voorlopige plannen zodat de betrokken partijen hun vragen en bedenkingen rond dit project kunnen kenbaar maken.
Vragen en bedenkingen kunnen ingediend worden tot 25 april 2021 via projectbollenberglubbeekstraat@lubbeek.be

Met de info die we uit deze bevraging ontvangen, start het studiebureau met de opmaak van de definitieve rooilijn- en grondinnameplannen. Deze plannen zullen dan de reguliere openbare procedure volgen.

De voorlopige plannen kan je hieronder raadplegen


Voorlopig dwarsprofiel

Voorlopig innameplan

Voorlopige wegopbouw