Protocollen

PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID (AZG) NAAR DE GEMEENTE LUBBEEK
in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

Lees hier het volledige protocol.