Publieksonderzoek 'Bib21'

In mei 2021 werd in Vlaanderen gestart met een grootschalig publieksonderzoek “Bib21” georganiseerd voor openbare bibliotheken door LMR (Local Market Research) in samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVBAD (Vlaamse vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie), OP/TIL (steunpunt voor bovenlokale cultuurwerking) en cult! (netwerk cultuurhuizen). De bibliotheek van Lubbeek tekende hierop in.

Het publieksonderzoek bestaat uit twee luiken. Het eerste luik betreft een bevraging onder de volwassen leden van de bibliotheek naar de impact van Corona op het bibliotheekgebruik. Dit deel van het onderzoek is intussen afgerond. 290 respondenten uit Lubbeek namen deel. Het rapport met de resultaten voor de bib van Lubbeek vind je hier terug.

Het tweede luik zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Hierin zal gepolst worden naar de beleving in de bib, de bib van de toekomst, het aanbod en de activiteiten, de infrastructuur, de communicatie en andere topics zowel onder leden, als niet-leden, als afhakers, volwassenen en jeugd (vanaf 9 jaar).