Rattenbestrijding

De gemeente zal vanaf 1 janauri 2024 niet langer gratis bestrijdingsmiddel (rattenvergif) aanbieden via de onthaalbalie van het gemeentehuis. (Tot die datum wordt nog rattenvergif aangeboden, zolang de voorraad strekt)

In reactie op het toegenomen aantal meldingen van rattenoverlast, besliste het college van burgemeester en schepenen in september 2023 om een externe firma aan te stellen voor de bestrijding van schadelijke knaagdieren (bruine rat, zwarte rat en indien binnen, huismuis) op het grondgebied van Lubbeek.

Deze firma is ook gemachtigd om bij overlast van ratten bij particulieren langs te gaan om het probleem te detecteren en aan te pakken. Zij zal zowel curatief als preventief adviserend optreden. De kosten hiervoor worden vergoed door de gemeente. De aanvraag moet wel gebeuren via de gemeentelijke milieudienst en niet rechtstreeks bij de aangestelde firma.

Voor particulieren is de interventie met advies dus gratis. Als de aanwezigheid van ratten wordt vastgesteld, wordt er aan bestrijding gedaan.

Pak je de oorzaak (meestal een voedselbron) aan zoals geadviseerd, dan is het probleem vaak opgelost na ongeveer een maand. Is dat niet het geval, neem je terug contact op met de milieudienst en word je verder geholpen.

Heb je als particulier echter een verhoogd risico, dan blijft het bezoek gratis, alsook een basispakket voor bestrijding afgestemd op de plaats. Wil je meer maatregelen nemen dan volgens de expertise nodig is, dan betaal je de bijkomende zaken zelf. Dit komt niet vaak voor.

Verhoogd risico is er bij het houden van meerdere dieren, met gewoonlijk een constant voedselaanbod en bij dieren die knoeien met voedsel.

Enkele voorbeelden:

-Houder van meer dan enkele paarden/schapen/veel kippen/...

-Duivenmelker 

Het houden van bepaalde dieren gaat dan ook niet meer over gewoon huis- en tuingebruik maar over bijvoorbeeld een hobby of zelfs voor de verkoop (eieren,dieren). Aan deze activiteiten zijn uiteraard gevolgen en mogelijke kosten verbonden.

De aangestelde firma is geregistreerd bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu voor het gebruik van rodenticiden voor professioneel gebruik.

 

Preventie blijft natuurlijk de eerste en belangrijkste stap bij knaagdierbestrijding!

Hieronder enkele tips om ratten te vermijden:

 • laat geen etensresten rondslingeren
 • zorg dat al het voedsel weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen
 • voeder huisdieren 's morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel 's avonds op is. 
 • verzamel huishoudelijk afval in afgesloten containers, niet op hopen of in zakken.
 • compostbakken zijn hotels voor ratten. Wij raden aan geen voedselresten in de compostbak te gooien of om een gesloten compostvat te gebruiken.
 • stapel verpakt veevoeder in losstaande stapels
 • zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd
 • ruim regelmatig op in en onder gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen op te merken
 • beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.

Op de website van Dierenwelzijn Vlaanderen kan je de brochure ‘Diervriendelijk beheer van ratten en muizen’ downloaden.

 

 

Voorwaarden

Je bent inwoner van de gemeente Lubbeek.

Procedure

Overlast van ratten kan je melden op 016/316310 of milieudienst@lubbeek.be.

Door te geven info:

 • Datum melding
 • Naam adres telefoonnummer en mailadres van de melder
 • Soort: zwarte rat /bruine rat/ huismuis/…………
 • Bijkomende info

De milieudienst geeft alle meldingen door aan de aangestelde firma die telefonisch contact opneemt met de melder voor de opvolging.

Kostprijs

De interventie bij particulieren is gratis. De tussenkomst wordt vergoed door de gemeente.