Rattenvergif

Heeft u last van ratten in uw huis of tuin? Dan kan u aan de onthaal- en snelbalie terecht voor rattenvergif.

Opgelet: Werken met gif brengt altijd risico's mee. Scherm deze middelen dus af voor andere dieren en voor kinderen, en plaats ze op duidelijke rattensporen. Dit kan bijvoorbeeld in een 'rattenvoederdoos'. Rattenvergif leggen aan de rand van een bos kan dus uiteraard niet omdat er daar ook andere dieren leven.

Enkele tips om ratten te vermijden:

- laat geen etensresten rondslingeren

- zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen

- voeder huisdieren 's morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel 's avonds op is. Eventueel kan je een schoteltje gebruiken zodat je het voedseloverschot 's avonds kan wegnemen

- verzamel huishoudelijk afval in afgesloten containers, niet op hopen of in zakken

- compostbakken zijn hotels voor ratten. Wij raden aan geen voedselresten in de compostbak te gooien of om een gesloten compostvat te gebruiken.

- vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst de oudste voorraad

- stapel verpakt veevoeders in losstaande stapels

- zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd

- ruim regelmatig op in en onder gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen op te merken

- beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten

- ratten zijn hamsteraars: ze zullen zakjes vergif voor de wintervoorraad opstapelen in hun nest. Daarom geeft vergif aanbieden op een schoteltje in plaats van in zakjes sneller resultaat.

- rattenvergif moet je blijven leggen zolang je merkt dat ervan gegeten wordt.

Voorwaarden

U bent inwoner van de gemeente Lubbeek.

Procedure

U komt het rattenvergif zelf ophalen aan het onthaal van het gemeentehuis

Kostprijs

  • Het rattenvergif is gratis.
  • Een rattenvoerdoos kan aangekocht worden voor 3 euro/stuk.

Wat meebrengen?

  • Uw identiteitskaart.