Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling is een document dat van toepassing is voor de algemeen directeur, financieel directeur en het personeel van gemeente en OCMW, zowel in statutair als in contractueel dienstverband.

In de regeling komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel;
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag;
  • alle bepalingen in verband met het salaris;
  • de vergoedingen en toelagen;
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel.