Recyclagepark

Wilt u weten met welke fracties u op het recyclagepark terecht kan, raadpleeg dan de website van EcoWerf. Hier vindt u ook de gebruikelijke tarieven voor onze gemeente.

Sinds 1 mei 2022 is toegang voor particulieren, op de recyclageparken met een DifTar-weegsysteem,  uitsluitend mogelijk met de eID .

Elke inwoner die ouder is dan 18 jaar kan zijn/haar eID gebruiken om toegang te krijgen tot een EcoWerf-recyclagepark.

Een toegangsbadge aanvragen via Mijn EcoWerf bij een nieuwe inhuizing is dus niet meer nodig. Alle toegangsbadges (ook die van niet-particulieren) die nog in omloop waren vóór 1 mei 2022, werden geblokkeerd.

Voor niet-particulieren zoals kmo's, scholen en verenigingen wordt de toegang tot het recyclagepark wel nog met een recyclageparkkaart geregeld. Niet-particulieren moeten een aanvraag indienen voor een nieuwe 'niet-particulier' recyclageparkkaart via info@ecowerf.be, met vermelding van:

  • Naam - Voornaam - Domicilieadres - Telnr - Mailadres
  • Naam - Adres - Telnr - Mailadres van de kmo, school, vereniging