(RUP) ‘kernversterking Lubbeek'

Gepubliceerd op donderdag 10 september 2020 11.49 u.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lubbeek organiseert een publieke raadpleging over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘kernversterking Lubbeek’.

Op 20 oktober 2020 vond hierover een informatiemoment plaats.

De startnota en de procesnota liggen van 15 september 2020 t.e.m. 14 november 2020 ter inzage (tijdens de openingsuren) op het gemeentehuis (dienst omgevingsvergunningen).

Of bekijk ze rechtstreeks:

Gedurende deze periode kunnen er reacties overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen. Deze kunnen worden afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs, per post of per mail aan omgevingsvergunning@lubbeek.be