RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

- Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Dorpskern Lubbeek"

Bij besluit van 31/01/2013 heeft de deputatie van Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Dorpskern Lubbeek" goedgekeurd.

- Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden"

In zitting van 28/05/2014 heeft de gemeenteraad het Rup 'zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden' definitief vastgesteld. In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het RUP ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van Vlaams-Brabant. De instantie beschikt over een termijn van 60 dagen, ingaand op datum van ontvangst van het dossier (13/06/2014).

Doel van het RUP "zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden":
Het voorliggend RUP wenst een kader te bieden voor de zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden (de natuurgebieden, parkgebieden, bosgebieden, ... voorkomend op de gewestplannen).
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt slechts beperkte perspectieven voor dergelijke woningen. In de VCRO wordt momenteel voldoende zekerheid geboden aan zonevreemde woningen die niet in kwetsbare gebieden gelegen zijn.
Het RUP ‘zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden' zal bredere ruimtelijke perspectieven bieden indien dit ecologisch te verantwoorden is.

 

- Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Bedrijvenzone Lubbeek St.-Bernard"

Bij besluit van 27/06/2018 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Bedrijvenzone Lubbeek St.-Bernard" goedgekeurd.