Samen voor een beter klimaat in Lubbeek

Gepubliceerd op vrijdag 9 september 2022 12.33 u.

Het lokaal bestuur Lubbeek maakt werk van een nieuw klimaatactieplan dat tegen eind 2022 klaar moet zijn. In dit plan willen we concrete acties opnemen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 drastisch te verminderen én om de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast beter op te vangen.

Wil jij je als inwoner, met je collega’s, je buurt of vereniging inzetten om Lubbeek nog klimaatvriendelijker te maken?

Participatie klimaatraad – woensdag 14 september 2022 – 19u30 – zaal Libbeke

Kom meer te weten over de huidige CO2-cijfers en klimaatrisico’s in Lubbeek. We lichten kort de krijtlijnen en de geplande inspanningen van het klimaatactieplan toe. Nadien kan je ideeën geven om inwoners en verenigingen tot positieve klimaatinspanningen aan te zetten. Het energieverbruik in woningen en het particulier en commercieel transport zijn immers goed voor ruim meer dan de helft van de CO2-uitstoot in onze gemeente.

Kan je er niet bij zijn, maar heb jij toch enkele goeie ideeën? Mail naar milieu@lubbeek.be

Klimaatworkshop – woensdag 28 september 2022 – 19u30 tot 22u30 – zaal Libbeke

Inschrijven via https://extranet.interleuven.be/klimaatworkshop

Wil jij je echt engageren om heuse klimaatacties uit te werken en heb jij misschien al concrete interesse of expertise in gerelateerde domeinen zoals energiezuinig wonen, duurzame mobiliteit of water en groen?

Tijdens de workshop vertrekken we o.a. van de ideeën van de participatie klimaatraad van 14 september 2022. De meest haalbare en impactvolle voorstellen worden verder uitgewerkt tot realistische acties. Deze acties kunnen nadien mee opgenomen worden in het klimaatactieplan en in samenwerking met de inwoners en verenigingen worden uitgevoerd.

Meer info – milieu@lubbeek.be