Samenstelling van het gezin

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin, op het ogenblik van de aanvraag.

Voor wie

Inwoner van de gemeente

Voorwaarden

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Procedure

U kunt het attest gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.

Aan te vragen via:

   - het loket: onmiddellijk verkrijgbaar

   - het e-loket: wordt per post verstuurd naar het domicilieadres

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister.

Kostprijs

Gratis