Schade aan landbouwteelten

Een ramp kan door de Vlaamse Regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten en als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

U kan, in geval van een erkende landbouwramp, een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin uw grond gelegen is. Dat doet u met dit aanvraagformulier tot samenroeping van de gemeentelijke commissie bij schade aan landbouwteelten. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).

Na onderzoek ter plaatse door de schattingscommissie wordt de aanvraag doorgestuurd naar het Ministerie van Landbouw en de Directe Belastingen. Zij verklaren de aanvraag al dan niet ontvankelijk.