Schade aan landbouwteelten

Een ramp kan door de Vlaamse Regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten en als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'.

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2024 voor schade aan teelten in de landbouwsector. Gedurende deze overgangsperiode kan schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe kunnen verzekerd worden door een brede weersverzekering, maar die niet verzekerd zijn, nog gedeeltelijk vergoed worden voor de risico’s vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

 

 
 

 

 

Procedure

U kan, in geval van een erkende (landbouw-)ramp, een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin uw grond gelegen is. Dat doet u met dit aanvraagformulier tot samenroeping van de gemeentelijke commissie bij schade aan landbouwteelten. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).

Na onderzoek ter plaatse door de schattingscommissie wordt de aanvraag doorgestuurd naar het Vlaams Rampenfonds, Departement Kanselarij en Bestuur. Zij verklaren de aanvraag al dan niet ontvankelijk.