Schade aan landbouwteelten

Bij schade aan een teelt, door ziekte of weersomstandigheden, kan een aanvraag tot schadevergoeding gedaan worden bij de afdeling landbouw.

Na onderzoek ter plaatse door de schattingscommissie wordt de aanvraag doorgestuurd naar het Ministerie van Landbouw en de Directe Belastingen. Zij verklaren de aanvraag al dan niet ontvankelijk.