Schade door wateroverlast melden bij Vlaams Rampenfonds

Als u schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kunt u dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

Klik hier voor meer info.