SDG's

In september 2015 ondertekende België de Agenda 2030, de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties. De agenda, ook bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s), bevat zeventien concrete doelstellingen om te komen tot een meer rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. De SDG’s gaan over armoedebestrijding, onderwijs, water, gendergelijkheid, duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede en meer. Ze omvatten met andere woorden elk aspect van ons leven, onze gemeenschap en onze planeet.

 Ook de Lubbeekse politie schaart zich achter deze doelstellingen door in september 2017 een engagementsverklaring goed te keuren onder de noemer: ‘global goals, local focus’. Ze deed dat trouwens al een keer eerder op de OCMW-raad van september 2017.

Zo verbinden gemeente en OCMW zich er toe om over de SDG’s niet alleen te informeren en te sensibiliseren, maar ook om concrete stappen te zetten.

Het is de bedoeling dat de zeventien symbolen van de SDG’s regelmatig te zullen zien zijn in het straatbeeld, en dat de gemeente een verdere aanpak uitwerkt samen met de adviesraden, de verenigingen èn iedereen van de gemeente die hieraan wil meewerken. Wat we al doen brengen we in kaart en vullen we verder aan met nieuwe initiatieven.

Meer informatie vind je oa. op de website van de VVSG (Vereniging voor Steden en Gemeenten).