Serviceflat en assistentiewoning

Een serviceflat of assistentiewoning is een flat in een serviceflatgebouw of in een groep van assistentiewoningen. U huurt er een individuele flat en woont er zelfstandig. Een serviceflat of assistentiewoning heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen,…

U kan ook gebruik maken van gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. In gemeenschappelijke ruimtes kan u de andere bewoners ontmoeten.

Voor wie

De 40 serviceflats in de Residentie Prinses Astrid zijn bestemd voor personen die moeilijkheden ondervinden om in hun huidige woonsituatie te blijven wonen en leven.

Senioren vanaf 65 jaar, die geen constante medische begeleiding of toezicht nodig hebben en die nog zelfstandig (met ondersteuning) kunnen wonen.

Voorwaarden

U kan nog zelfstandig wonen als u een beroep kan doen op thuiszorg en op een permanentiedienst.

 

Procedure

Om een serviceflat aan te vragen schrijft u zich in op de wachtlijst van de serviceresidentie. Dit kan door op afspraak langs te komen op het OCMW van Lubbeek. U ontvangt dan onmiddellijk een kopie van het inschrijvingsformulier.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart