Signalisatievergunning

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Vergunningsplichtige werken dienen ook aangevraagd via het omgevingsloket. Meer info op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Het aanvragen van, of het bekomen van, een signalisatievergunning, ontslaat u niet van deze verplichting.


Opgelet!

Hou er rekening mee dat je aanvraag drie weken voor de geplande werken dient aangevraagd te worden. 

Gebruik het aanvraagformulier. Uw aanvraag is maar volledig en ontvankelijk als u een ontvangstbevestiging krijgt. Krijgt u deze niet dan werd het formulier niet volledig ingevuld en dient u uw aanvraag opnieuw en volledig in te dienen.

Wat meebrengen?

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Vraag deze vergunning online aan via het e-loket (zie hieronder)!