Sluikstorten

Sluikstorten, maak je er niet schuldig aan!

Sluikstorten is het achterlaten, opslaan of storten van afval op plaatsten waar het niet mag. Sluikstorters ontwijken bewust de reglementaire afvalophaling of -inzameling. Niet enkel het dumpen van een oude zetel of koelkast in de struiken, maar ook het achterlaten van een zak huishoudelijk afval in het vuilbakje aan de bushalte, naast de glasbol of bij de textielcontainer wordt gezien als sluikstorten en is strafbaar. Net als frituurolie in de rioolput gieten of gras- en tuinafval dumpen in velden of bossen.

Het sluikstorten van afval (waaronder ook tuinafval en bouw- en sloopafval) is een belasting voor de natuurlijke omgeving. Ook het achterlaten van groenafval is schadelijk. Dit verstoort immers de natuurlijke plantengroei en zorgt voor een verzuring van de bodem.

Het opruimen van sluikstorten kost heel wat moeite en vooral ook veel geld aan de maatschappij. Sluikstorters die betrapt worden, kunnen zich verwachten aan een zware boete. Daarnaast zal de overtreder moeten instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen.

Zie je een sluikstort, laat het wetenn aan de milieudienst: 016 31 63 10 of milieudienst@lubbeek.be. Onze dienst ruimt het stort zo snel mogelijk op en tracht de overtreder te identificeren. De gevonden gegevens worden doorgegeven aan de politie.

Blijf niet met je afval zitten!

Op de afvalkalender vind je een overzicht van alle soorten afval en hun inzamelwijze.

Met herbruikbare goederen kan je terecht in de Kringwinkel (https://www.dekringwinkel.be). Elektrische toestellen kan je gratis afgeven op het recyclagepark. Indien deze toestellen nog in goede staat of herstelbaar zijn, kan je ze ook voor hergebruik naar de Kringwinkel brengen.

Meer informatie over de afvalophaling, het recyclagepark, de glasbollen, de sorteerregels en de afvalsoorten met hun tarieven vind je op https://www.ecowerf.be/lubbeek

Met vragen kan je bij EcoWerf terecht op het groene nummer
0800/97 0 97 of kan je mailen naar info@ecowerf.be.