Sneeuw en ijzel op de Lubbeekse wegen

Lubbeekse landbouwers zorgen samen met de gemeentelijke diensten voor een snellere dienstverlening in geval van gladheid of sneeuw.

Door inzet van extra voertuigen en mensen zullen de straten in Lubbeek sneller geruimd en eventueel gestrooid kunnen worden. Daar waar voordien ondanks de inspanningen van de gemeentelijke technische dienst slechts deelgemeente na deelgemeente kon bediend worden, start men nu in alle deelgemeenten gelijktijdig met de bewoonde zijwegen. Op die manier zal elke woning vrij snel over minstens één berijdbare route beschikken. Hoofdwegen zullen in elk geval voorrang krijgen en daarom vragen we aan de inwoners om in winterse omstandigheden voornamelijk gebruik te maken van de hoofdwegen. Het ruimen en/of strooien van onze hoofdwegen wordt verzorgd in samenwerking met een vaste aannemer. Hij zal dag en nacht klaarstaan om zijn rondes te starten.

Om de impact op het milieu te verzachten, volgen we op alle bewoonde zijwegen volgende scenario’s:

scenario 1: bij sneeuwval minder dan 2-3 cm zullen er geen sneeuwruimings- of strooiwerken uitgevoerd worden, tenzij bij langdurige vorst(meer dan 4 dagen).

scenario 2: bij sneeuwval tussen 2-3 en 5-6 cm worden alle kritieke punten (hellingen en gevaarlijke kruispunten) geruimd.

scenario 3: bij sneeuwval meer dan 5-6 cm zullen alle bewoonde zijwegen worden geruimd en de kritieke punten (hellingen en gevaarlijke kruispunten) worden gestrooid.

scenario 4: bij zware sneeuwval van meer dan 10 cm wordt er continu geruimd en er wordt gestrooid na beëindiging van de sneeuwval.

scenario 5: preventief behandelen bij ijzelvoorspellingen van de kritieke punten (hellingen en gevaarlijke kruispunten) van de bewoonde zijstraten.

scenario 6: vanaf meer dan 2-3 cm zullen de gemeentelijke diensten de fietspaden vegen.

Kinderen kunnen de slee bovenhalen en het landschap tooien met sneeuwmannen! Ook wandelaars kunnen dan hier en daar genieten van een ongerept wit landschap. Ondanks verkeersproblemen en koude heeft sneeuw toch steeds iets betoverend romantisch en zeker in een landschap als dat van Lubbeek! 

Zout

Wat betreft het verkrijgen van zout verwijzen wij de bevolking naar de plaatselijke handelaars.