Sociaal tarief voor water

Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief voor water. Sommige drinkwaterbedrijven noemen dit ook een 'sociale korting'.

Staat uw waterverbruik op een gemeenschappelijke factuur (bv. in een appartement)? In dat geval kan er op die factuur geen persoonlijk sociaal tarief aangerekend worden. Maar als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u wel recht op een compensatie.

Voorwaarden

    • Het sociaal tarief geldt enkel voor het waterverbruik in een gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres.
       
    • Het sociaal tarief wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot een van deze categorieën:
  • Hebt u op 1 januari van een kalenderjaar recht op een van de bovenstaande tegemoetkomingen? Dan krijgt u van het drinkwaterbedrijf automatisch voor dat jaar het sociaal tarief.

Een uitkering van het ziekenfonds geeft geen recht op het sociaal tarief voor water.

Procedure

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door uw drinkwaterbedrijf.

Denkt u dat u wel in aanmerking komt voor het sociaal tarief, omdat u aan de voorwaarden voldoet, maar krijgt u dat niet? Dan kunt u het zelf aanvragen bij uw watermaatschappij.

Stuur daarvoor één van de onderstaande attesten naar uw drinkwaterbedrijf. Doe dit uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is. Als u nog wacht op het attest, vraag het sociaal tarief dan al aan en stuur het attest later op. Het sociaal tarief kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Kostprijs

  • Het sociaal tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. U krijgt dus een korting van 80% op alle onderdelen van uw waterfactuur.
  • De compensatie is een forfaitair bedrag. De grootte van het bedrag hangt af van het aantal gezinsleden. Per persoon gaat men uit van 30 kubieke meter waterverbruik. U krijgt een bedrag dat overeenkomt met 80% korting op dit verbruik. Dat bedrag betaalt de watermaatschappij rechtstreeks uit aan het gezinshoofd. Voor meer info, neem contact op met uw watermaatschappij.

Uitzonderingen

Bent u beschermde klant (recht op sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas), maar komt u niet in aanmerking voor het sociaal tarief voor water? Dan kunt u wel genieten van enkele andere voordelen.