Sociaal woonproject Hazeput

'Sociaal Wonen arro Leuven' plant een nieuw woonproject als uitbreiding van de bestaande wijk Hazeput, grenzend aan Uilekot en Herendaalbeek. Het project zal een 116-tal woonentiteiten omvatten, zowel grondgebonden koopwoningen, als ook sociale huurwoningen en sociale huurappartementen. Ook de openbare ruimte wordt mee ingericht, onder andere onder de vorm van een centraal groen plein.

Op donderdag 20 september 2018 werd er een infovergadering georganiseerd waarin het ontwerp van de woningbouw en openbare ruimte werden toegelicht en meer info werd gegeven i.v.m. de mogelijkheid tot het kopen of huren van een woning.
Klik hier voor de presentatie van de infovergadering.

Meer info vind je terug op volgende website www.swleuven.be