Speelstraten

Een speelstraat is een straat die tijdelijk autoluw gemaakt wordt. De straat of een deel van de straat wordt tijdens bepaalde dagen (in een periode van maximaal 2 weken) en uren (= tussen 9u en 21u) afgesloten met een nadarafsluiting, met het verkeersbord C3 (=verboden toegang, in beide rijrichtingen, voor iedere bestuurder) en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’. Voetgangers hebben voorrang op alle andere weggebruikers. Tijdens de ‘speeltijd’ hebben alleen fietsers en voertuigen van bewoners toegang tot deze straat.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een speelstraat moet in de straat een snelheidsbeperking van maximum 50 km per uur van kracht zijn.

Daarnaast moet de straat een overheersende woonfunctie hebben, zonder doorgaand verkeer of openbaar vervoer.

Bovendien dient de meerderheid van de bewoners akkoord te gaan met de inrichting van een speelstraat. Dit dient aangetoond te worden aan de hand van het formulier betreffende de 'Bevraging bewoners van de speelstraat'.

Procedure

1. Meters & peters

Het aanvraagformulier moet worden ingediend door de ‘meters’ en de ‘peters’ van de speelstraat. Dit kan via het online-aanvraagformulier dat onderaan op deze pagina terug te vinden is.

Geef bij de aanvraag duidelijk weer over welk deel van de straat het gaat en op welke data en uren er gespeeld zal worden.

2. Bevraging bewoners van de speelstraat

De aanvraag heeft enkel kans op slagen, wanneer kan aangetoond worden dat de meerderheid van de bewoners van de straat of van het betrokken stuk van de straat achter het voorstel staat en dat alle bewoners van de straat of van het betrokken deel over het initiatief zijn bevraagd en geïnformeerd.

Hiervoor dient u het formulier 'Bevraging bewoners van de speelstraat' (downloads) te gebruiken. 

Zonder deze ingevulde bevraging, zal de aanvraag tot het bekomen van een speelstraat niet behandeld worden.