Sportraad

De sportraad verleent rechtstreeks advies aan het schepencollege en de sportdienst. Hij denkt mee over het te voeren sportbeleid en adviseert de gemeente over o.a. de gemeentelijke sportactiviteiten, het beheer en de reglementering van de sportinfrastructuur, de ondersteuning van de schoolsport, de sportclubs en individuele sporters.

 

Heb je interesse, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen!