Subsidie verhoging kwantiteit en kwaliteit sportgekwalificeerde jeugdsportwerkers

Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen om meer en betere sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren te kunnen aantrekken.

Voor wie

Voor alle erkende Lubbeekse sportverenigingen met een jeugdwerking.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn terug te vinden in het subsidiereglement.

Procedure

Aanvragen moeten elk jaar in september ingediend worden voor een toelage gebaseerd op het voorbije werkingsjaar.