Subsidie voor aanleg en beheer kleine landschapselementen

Kleine Landschapselementen of kortweg KLE. Nog nooit van gehoord? Eén kennen, doe je zeker. Een poel, haag of houtkant. Ook hoogstamboomgaarden of bomenrijen zijn kleine landschapselementen.

Allemaal hadden ze in de landbouw belangrijke economische functies. Zo was een poel een veedrinkplaats. Een houtkant of knotboom zorgde voor geriefhout. Een haag voor een natuurlijke veekering.

De economische functie is vaak verdwenen. Maar KLE zijn nog altijd belangrijk. In de eerste plaats voor de natuur: voor dieren en planten zijn het stapstenen tussen grotere gebieden natuur. Bovendien zijn ze esthetisch van belang. Zo nodigt een gevarieerd landschap ons makkelijker uit tot wandelen en fietsen.

Typische landschapselementen van hier zijn de holle wegen, de elzenhoutkanten en de knoteiken. Holle wegen en elzenhoutkanten vooral in het zuiden. Knoteiken in de Demervallei. Al kom je ze ook meer naar het zuiden tegen.

Subsidie / Premie

Om deze KLE te bewaren, lopen er in het Regionaal Landschap Noord-Hageland projecten zoals het Plan Holle Weg, het Knoteiken-project en het Poelenplan. Ook kan je in de meeste van onze gemeentes subsidies aanvragen als je er één plant, aanlegt of onderhoudt.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de keine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. 

Kostprijs

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement u aanlegt of beheert.