Subsidieaanvraag erkende seniorenverenigingen

Elke erkende seniorenvereniging kan voor zijn werking jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van werkingssubsidies.

Procedure

Het formulier "werkingsverslag" dient ingevuld te worden.

Alle aanvragen worden nagekeken op juistheid en de subsidie wordt conform het reglement berekend.

Advies wordt gevraagd aan de Lubbeekse seniorenraad betreffende de verdeling van de werkingssubsidies van de erkende Lubbeekse seniorenverenigingen.

Reglement

Subsidiereglement Lubbeekse seniorenverenigingen

Wat meebrengen?

- Werkingsverslag