Thuiszorg - Huishoudelijke hulp

Voor poetsdienst kan u, naast de poetsdienst met dienstencheques, ook terecht bij de aanvullende thuiszorg van het OCMW. Het gaat onder meer over het poetsen van de woning, wassen en strijken en het bereiden van warme maaltijden.

Voor wie

De dienst aanvullende thuiszorg biedt hulp aan gezinnen, bejaarden en mindervalide personen die niet of onvoldoende in staat zijn de gewone dagdagelijkse huishoudelijke taken naar behoren te vervullen.

Procedure

U kan schriftelijk, telefonisch of persoonlijk een aanvraag richten aan het OCMW. Ook familie, vrienden, buren of professionele hulpverleners (vb. dokters, verpleegsters) kunnen dit voor u doen.

Na uw aanvraag krijgt u bezoek van het bevoegd begeleidend personeelslid. Deze persoon zal samen met u een dossier opmaken. Er wordt een inventaris opgemaakt van uw sociale en financiële situatie en afspraken rond onder andere taakinhoud; kostprijs van de aangeboden hulp; startdatum; intensiteit van de hulpverlening; eventuele samenwerking met andere diensten...

Kostprijs

De bijdrage voor de poetsdienst in het kader van de aanvullende thuiszorg wordt vastgesteld aan de hand van de gezinssamenstelling en het maandelijks netto inkomen.