Tijdelijke hinder op de weg in Lubbeek

8 augustus t.e.m. 30 september 2022

N2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Voor het openbreken en herstellen betonvakken in fases tussen 8/8/2022 en 3O/9/2022
Volgens fasering der werken.
Signalisatie volgens ingediende signalisatieplannen en mits de voorwaarden ín het politieadvies na te leven.

5 september tot 30 november 2022

Herstel en heraanleg betonplaten

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Afsluiten van Dunberg tussen de kruispunten met de Kraaiwinkelstraat en Gellenberg in de periode van 5/9/2022 tot 30/11/2022, volgens fasering der werken.
- de toegang is verboden in beide richtingen, uitgezonderd het plaatselijk verkeer, voor iedere
bestuurder. Omleiding via Kraaiwinkelstraat, N2 en Gellenberg
- het parkeren is verboden

16 september 2022

Verkeersvrije straat School3212

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Op het kerkplein geldt op 16 september 2022 tussen het kruispunt met de Slijkstraat en het
kruispunt met de Lostraat:
-de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
Op de Slijkstraat geldt op 16 september 2022 vanaf het kruispunt met de Fonteinstraat tot het kruispunt met het Kerkplein:
-de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd het plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3 + UPV
Omleiding via Fonteinstraat en Lostraat
Signalisatie volgens ingediend signalisatieplan.

16 september tot 25 september 2022

Herendaal kermis

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Van 16/09/2022 tot en met 24/9/2022 geldt:
Parkeerverbod.
Op navolgende wegen is het verboden te parkeren langs beide zijden van de rijbaan:
-Herendaal :
Vanaf het kruispunt met de Lubbeekstraat tot aan het kruispunt met de Kortebergstraat.
-Kortebergstraat :
Vanaf het kruispunt met de Lastberg tot aan het kruispunt met de Ganzendries
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E1 met onderbord "van
16/09/2022 tot en met 24/9/2022" .
Verboden en beperkt verkeer.
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in beide richtingen :
-Lastberg :
Vanaf het kruispunt met de Herendaal tot het kruispunt met de Kleine Korteberg

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3
De nodige wegomleggingen worden aangebracht.

23 september 2022

Sint-Gertrudendries

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Afsluiten van Sint-Gertrudendries tussen de kruispunten met de Grotendries en de Wingestraat op 23/09/2022 van 6u tot 16u00
- de toegang is verboden in beide richtingen, uitgezonderd het plaatselijk verkeer, voor iedere bestuurder
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden Bareel+C3+UPV , A31 en F45.
Omleiding via Grotendries en N223.

23 september 2022 t.e.m. 30 november 2022

Fonteinstraat voorrangsregeling

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
- Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen;
- Signalisatie volgens ingediend plan

23 september 2022 tot 30 november 2022

Lostraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Afsluiten van de Lostraat uitgezonderd het plaatselijke verkeer en lijnbussen voor herstel van betondallen in de periode van 23/9/2022 tot 30/11/2022 van het kruispunt van de Fonteinstraat tot het kruispunt met de Kortebergstraat - Kapelstraat - Ganzendries, uitvoering per rijstrook volgens fasering der werken
- de toegang is verboden in beide richtingen, uitgezonderd het plaatselijk verkeer en lijnbussen, voor iedere bestuurder:
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden Bareel+C3+UPV en A31.
Omleiding volgens fasering der werken via Fonteinstraat en Kapelstraat.
- het parkeren is verboden volgens fasering der werken het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa, Xb en Xd

2 oktober 2022

Open bedrijvendag PZ Lubbeek

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Parkeerverbod over de hele evenementenzone van 02/10/22 - 00.00 uur tot 03/10/22 - 08.00 uur en de parking voor het oude politiekantoor (eventueel de situatie na afbraak)
Opheffing van het éénrichtingsverkeer en de circulatie voor de duur van het evenement op de gemeentehuissite.

23 oktober 2022

Sint-Rochusstraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Parkeerverbod.
Op navolgende wegen is het verboden te parkeren langs beide zijden van de rijbaan:
-Sint Rochusstraat
van aan het kruispunt met de Meenselstraat tot het kruispunt met de Bloemstraat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1 met onderbord "op 23/10/2022 " .
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa, Xb en Xd
Verboden en beperkt verkeer.
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in beide richtingen :
-Sint-Rochusstraat :
Vanaf het kruispunt met de Meenselstraat tot huisnummer 8
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in beide richtingen uitgezonderd
het plaatselijke verkeer:
-Sint-Rochusstraat :
Vanaf het kruispunt met de Bloemstraat tot huisnummer 8
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 + UPV + F45
Omleiding via Meenselstraat - Krekeldries en Bloemstraat..

26 oktober tot 1 november 2022

Pellenberg kermis


VERBODEN EN BEPERKT VERKEER
Op navolgende wegen is het voor iedere bestuurder verboden te rijden.
Kerkplein: vanaf het kruispunt met de Lostraat tot aan de Slijkstraat

Parkeerverbod
Kerkplein: op de parkeerplaatsen voor de hoofdingang van de school

9 november t.e.m. 15 november 2022

Lubbeek kermis

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen
van woensdag 09 november 2022 tot en met dinsdag 15 november 2022 :

Op navolgende wegen is het voor iedere bestuurder verboden te rijden.
-Parking Dorpskring: verboden te parkeren

tot 31 mei 2024

hoek Martelarenplaats en Gemeentestraat

Inrichting van een werfinrichting op openbaar domein mits:
- De rijbaan van Martelarenplaats mag niet volledig ingenomen worden, er dient minstens 1/2e rijbaan vrij te blijven voor o.a. hulpdiensten, fietsers en voetgangers;
- het charter m.b.t. vrachtverkeer in schoolomgeving dient nageleefd te worden;
- er dient in de Gemeentestraat thv huisnr. 7 een tijdelijke oversteekplaats voor voetgangers
aangelegd te worden, in gele kleur in een materiaal dat achteraf vlot verwijderbaar is (zodat
voetgangers vlot en veilig kunnen oversteken);
- op de Herashekken dienen (reflecterende) rood-witte bakens en verlichting aangebracht te worden;
- Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen