Tijdelijke hinder op de weg in Lubbeek

Vanaf 1 september 2023

Opheffen van de éénrichtingsstraat Heurbeek nav verbouwingswerken aan het kloostergebouw, vanaf 1/07/2024 tot 31/08/2024.
Terug invoeren vanaf 1/9/2024 tot einde der werken of nieuwe evaluatie.

Het opheffen van de éénrichtingsstraat Heurbeek nav verbouwingswerken aan
het oud kloostergebouw, vanaf 1/07/2024 tot 31/08/2024.

15 april tot 31 januari 2025

Wegenwerken - Schubbeek

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder - UPV
- Schubbeekstraat: ter hoogte Schubbeekstraat -zoals aangeduid op signalisatieplan- tem kruispunt met Greppelstraat;
- Greppelstraat: ter hoogte Greppelstraat -zoals aangeduid op signalisatieplan-tem kruispunt met Schubbeekstraat;
- Gemperhaagweg: Vanaf kruispunt met Konterstraat tem kruispunt met Schubbeek;
- Schubbeek : Vanaf kruispunt met Gemperstraat tem kruispunt met Gemperhaagweg;
Vanaf kruispunt met Waterstraat in richting van Gemperhaagweg;
- Schubbeekdriesweg : Vanaf kruispunt met Waterstraat tem kruispunt met Schubbeek;

Omleidingen
Er worden omleidingen voorzien via Dries, Oude Aarschotsebaan en Staatsbaan.

22 april tot 17 mei 2024

Plaatsen verlichte voetgangers oversteek plaats op N223 en Kerkstraat Binkom 

N223 en Kerkstraat
Toestemming werken iov AGW V

22 april tot 30 augustus 2024

Rioleringswerken - Lubbeek, Broekstraat

Afsluiten van de Broekstraat tussen Dorpskring en Veldstraat

1 mei tot 1 november 2024

Nachtegalenstraat- Pastorijstraat: Wegversmallingen met voorrangsregeling in proefopstelling

8 mei 2024 tot eind mei

Wegenwerken - Linden, Pastorijstraat

Tijdens de herstellingswerken aan de klinkerverharding op het kruispunt Gemeentestraat – Pastorijstraat stelt de aannemer bij aanvang der werken vast dat de onderfundering voor de nieuwe klinkers onvoldoende is. Bijgevolg dient een bijkomende cementgebonden funderingslaag aangebracht. Uithardingstijd van deze laag bedraagt 21 dagen (3 weken).

Vanaf woensdag 8 mei 2024 zal de Gemeentestraat niet bereikbaar zijn via de Pastorijstraat. In de komende 3 weken worden de huidige betonstraatstenen net voor de Gemeentestraat vervangen waardoor de Pastorijstraat doodlopend zal zijn. Bewoners van de Pastorijstraat en klanten van brasserie Den Hof hebben dus enkel toegang via de Nachtegalenstraat.

In de Pastorijstraat zal er tijdens deze werken opnieuw verkeer in beide richtingen worden toegelaten zodat de bewoners toegang hebben tot hun woning.

Raadpleeg hier het burgemeesterbesluit

Vanaf 13 mei tot 15 november 2024

Wegenwerken - Binkom, Boutersemstraat

Verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestruurder
Boutersemstraat van kruispunt met Tiensesteenweg/Helstraat t.e.m. Ferme Koer (Boutersemstraat 29).

Omleidingen
- N223 komende van Tienen met bestemming Kerkom via Binkomstraat en Kalenberg.
- Kerkomstraat, Kumtichstraat

 

15 mei tot 24 mei 2024

Grondwerken - Binkom, Bronstraat

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder in de Bronstraat uitgezonderd het plaatselijk verkeer. Vanaf kruising met de N223 tem kruising met de Schakelveldstraat.
 
 

21 mei tot 7 juni 2024

Grondwerken - Binkom, Bloemstraat
 
Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder
Bloemstraat vanaf kruising met Cubastraat, over kruising met Krekeldries tem kruising met
Sint-Rochusstraat.
Omleidingen
Er worden omleidingen voorzien via Brusselstraat, Sint-Rochusstraat en Meenselstraat.

21 mei tot 12 juli 2024

Wegenwerken - Gemeentestraat

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder (Gemeentestraat).
Vanaf kruispunt met N2 tem kruispunt met Zoutrootjesstraat.
Herhaling signalisatie kruispunt met Lindestraat.

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder - UPV
Lindestraat
Vanaf kruispunt met Magere Heidestraat tem kruispunt met Gemeentestraat.

Voorsignalisatie vanaf kruispunt met Houwaartstraat tem kruispunt met
Zoutrootjesstraat.

26 mei 2024

Schoolfeest - Linden 
Afsluiten van de kus- en rijzone op 26 mei tussen 12u en 18u.

26 mei 2024

Wielerwedstrijd - Pellenberg
 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
beperkingsmaatregelen: geldig op 26/05/2024 van 13u tem 17u.

Parkeerverbod
langs beiden zijden rijbaan
Geldig gans parcours.

Eenrichtingsverkeer
Geldig gans parcours (uitgezonderd bussen de Lijn Bollenberg)

Omleiding
Voor bereikbaarheid UZ-Pellenberg : via Boutersem en Bierbeek.
 "Omleiding UZPellenberg".
Voor bereikbaarheid UZ-Pellenberg : via Koning Albertlaan, Lostraat voor verkeer
komende van Tienen en via Boutersem over de Aarschotsebaan, Drogenhof, Klein
Drogenhof, Lastberg richting Ganzendries (koers volgen, voor verkeer komende
van Leuven).

Voorsignalisatie
Aan de rotonde Dorpskring dient er reeds voorsignalisatie geplaatst te worden
om zoveel mogelijk verkeer uit de buurt van de wedstrijd te houden.
 

27 mei tot en met 30 mei 2024

Beheerswerken, Zavelstraat Pellenberg
 
Vanaf kruispunt met Wolvenstraat t.e.m. kruispunt met Meistraat.

Omleidingen
Via Wolvenstraat, Oude Baan en Meistraat.
 

28 en 29 mei 2024

Tijdelijke afsluiting weg door vrachtwagen Nederblok Pellenberg
 
Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder - UPV/uitgezonderd fietsers
Nederblok Vanaf kruispunt met O-L-Vrouwstraat tem kruispunt met Varenbergstraat.

Omleiding
Er worden omleidingen voorzien via O-L-Vrouwstraat en Varenbergstraat.

tot 31 mei 2024

Riolerings- en wegenwerken - Wingestraat en omliggende straten

Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuurder ter hoogte van Wingestraat en omliggende straten: mobiele werkzones

Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuur, uitgezonderd plaatselijk verkeer
ter hoogte van Wingestraat en omliggende straten: in omgeving van mobiele werkzones, afhankelijk van voortuitgang werken.

tot 30 mei 2024

Wegenwerken (fases 2+3) - Boutersemstraat 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig in periode 24/01/2024-29/02/2024.

Verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers en voetgangers
In de Boutersemstraat, vanaf kruising met Schakelveldstraat/Kwikkelstraat in richting
Tiensesteenweg.

Instellen éénrichtingsverkeer
Vanaf kruising Tiensesteenweg/Boutersemstraat in richting Kwikkelstraat.

Instellen maximum snelheid 30 km/h
- Op Tiensesteenweg -in beide richtingen- bij naderen werfzone Boutersemstraat.

Omleidingen
Via Malendriesstraat en Kumtichstraat.

tot 30 mei 2024

Hogebergweg

Hogebergweg wordt regelmatig kortdurend afgesloten in periode 25/01/2024-30/05/2024.

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder
Hogebergweg: vanaf kruising met Heurbeek tem kruising met Paardsweideweg.
Omleidingen worden voorzien via Heurbeek en Paardsweideweg.

2 juni 2024 - 10u tot 13u

Mariaprocessie - Lubbeek

Verboden parkeren op de Binkomstraat van aan het kruispunt met de Broekstraat tot het kruispunt met de Processieweg.

3 juni tot 11 juni 2024

Aansluiting pompstation - Lubbeek Molendries

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder - UPV
Molendries Vanaf kruispunt met Wauwerdries tem kruispunt met Waaibergweg.
Geen doorgang mogelijk thv werkzone(huisnummer 17).

Omleidingen Via Wauwerdries, Spicht en Waaibergweg.

6 juni 2024

Evenement Fluvius - Oude Baan (Zandveldstraat en Plein)

Instellen éénrichtingsverkeer en parkeren langs één kant van de Oude Baan naar aanleiding van een evenement van Fluvius op 06/06/2024.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
beperkingsmaatregelen: op donderdag 06/06/2024 van 12u-23u.

Verboden rijrichting voor iedere bestuurder
- Op de Oude Baan van het kruispunt met de Zandveldstraat tot het kruispunt met het Plein in de richting van het Plein.

9 juni 2024

Parochiefeest kasteeldomein - Lubbeek, Binkomstraat 

Parkeerverbod
Op de Binkomstraat van het kruispunt met de Grotendries tot het kruispunt met de Processieweg geldt langs de kant van de onpare huisnummers:
- het parkeren is verboden;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Snelheidsbeperking tot 30 km.
Op de Binkomstraat van het kruispunt met de Grotendries tot het kruispunt met de Processieweg in beide richtingen geldt: het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 30 km per uur.

29 en 30 juni 2024

Binkom, Bloemstraat - Straatfeest

Op de navolgende straten geldt van zaterdag 29/06/2024 9u tem zondag
30/06/2024, 14u:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder behoudens
het plaatselijk verkeer en uitgezonderd voetgangers en fietsers.
- De Bloemstraat tussen de Sint Rochusstraat en de woning 20 Bloemstraat,
- De Krekeldries tussen de Meenselstraat tot en de Bloemstraat,
- De Bloemstraat tussen de Brusselstraat en de woning 35 Bloemstraat,
- De Langendriesweg met toegang via de Helstraat. Ter hoogte van de
aansluiting Bloemstraat .

Omleiding wordt voorzien via Sint Rochusstraat - Brusselstraat - Krekeldries en
Meenselstraat

tot juni 2024

Wegenwerken - Schubbeek

Maandag 19 februari 2024 start de aannemer met het bouwklaar maken van de werken aan het kruispunt Waterstraat/Schubbeek.

26 februari 2024 starten de nutsmaatschappijen hun werken. In april starten dan de grote werken.
Hou zeker rekening met kleine hinder tijdens deze werken!

Meer info over deze werken vind je ook op https://stratenplan.lubbeek.be/

tot 12 juli 2024

Renovatie riolering fase 2 - ter hoogte van Molendries 22
 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
beperkingsmaatregelen: geldig in periode 01/05/2024-12/07/2024 (verlenging)
Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder-UPV
Van kruispunt Wauwerdries/Molendries tem kruispunt Molendries/Waaibergweg.

Omleidingen
Via Waaibergweg, Spicht en Wauwerdries.

12 juli 2024 van 10u tot 22u

Buurtfeest - Linden, Langebeekstraat

De Langebeekstraat wordt verkeersvrij gemaakt tussen de Braambesstraat en
de Rozenstraat.

Omleidingen worden voorzien via Braambesstraat, Zoutrootjesstraat en
Rozenstraat

tot 31 juli 2024

Herstellingswerken aan wegdek -  Linden, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat

Eénrichtingsverkeer

Pastorijstraat vanaf kruispunt Gemeentestraat in richting kruispunt met Nachtegalenstraat.
Nachtegalenstraat vanaf kruispunt Pastorijstraat tot aan de rotonde met de Kasteeldreef.

Verboden richting voor iedere bestuurder
Pastorijstraat vanaf kruispunt met Nachtegalenstraat tem kruispunt met Gemeentestraat
Nachtegalenstraat vanaf de rotonde met Kasteeldreef tem kruispunt met Pastorijstraat.

Omleidingen

Via Jan Davidtstraat - Diestsesteenweg - Wolvendreef.

Parkeerverbod
Jan Davidtstraat
Parkeerverbod op de parkeerhavens op zijde Lubbeek, even huisnummers.

3 en 4 augustus 2024

Menwedstrijd - Linden, Kortrijkstraat

Parkeerverbod langs beide zijden van de rijbaan
- Kortrijkstraat vanaf het kruispunt met de Kasteeldreef tot aan het kruispunt met de
Prinsendreef.

Verboden te rijden in beide richtingen
Kortrijkstraat vanaf het kruispunt met de Kasteeldreef tot aan het kruispunt met de
Prinsendreef.
Prinsendreef vanaf het kruispunt met de Kortrijkstraat tot aan het kruispunt met de
Steenveldstraat.

24 en 25 augustus 2024

Muziekfestival - Chartreuzenbos

Parkeerverbod
gedeelte Kortrijkstraat naar aanleiding van Jazzwood in Chartreuzenbos op 24 en 25 augustus 2024.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
beperkingsmaatregelen: geldig op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024

tot 31 december 2024

Heraanleg fietspaden - langs de Geestbeek en Gobbelsrode

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:

- Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, UPV
Geestbeek
Vanaf kruispunt met Staatsbaan tem kruispunt met Houwaartsebaan, herhaling signalisatie na
kruispunt met Geestveldweg, Kleine Rotstraat, Kroonstraat,Geestbeekweg

Geestbeekweg
Vanaf kruispunt met Staatsbaan tem kruispunt met Geestbeek, herhaling signalisatie na elk
kruispunt.

Kleine Rotstraat
Vanaf kruispunt Staatsbaan tem kruispunt Geestbeek, herhaling signalisatie na elke kruispunt.

Kroonstraat
Vanaf kruispunt met Roth tem kruispunt met Geestbeek

- Omleidingen
Omleidingen voorzien via Houwaartstraat, Endepoelstraat en Staatsbaan.