Tijdelijke hinder op de weg in Lubbeek

Vanaf 1/09/2023

Opheffen van de éénrichtingsstraat Heurbeek nav verbouwingswerken aan het PVT Andreas, vanaf 1/07/2023 tot 31/08/2023. Terug invoeren vanaf 1/9/2023 tot einde der werken of nieuwe evaluatie.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Het opheffen van de éénrichtingsstraat Heurbeek nav verbouwingswerken aan het PVT Andreas,
vanaf 1/07/2023 tot 31/08/2023.

7 juni 2023 tot 7 januari 2024

Onderschoeiingswerken, bouwkraan en leveringen voor
nieuwbouwproject Binkomstraat 6 in periode 07/06/2023 - 07/01/2024.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig in periode 07/06/2023 tem 07/01/2024


In de Binkomstraat ter hoogte van huis nr 4 in de richting van Binkom geldt:
De bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten opvolgen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeerslichten overeenkomstig art.61 van de wegcode

In de Binkomstraat ter hoogte van huis nr 17 geldt:
de bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten opvolgen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeerslichten overeenkomstig art.61 van de wegcode
Signalisatie volgens signalisatieplan in advies van de politie.
- Afzonderlijke en beveiligde zone voor de fietsers (corridor)
- Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen

20 oktober 2023 tot 31 mei 2024

Riolerings- en wegenwerken ter hoogte van Wingestraat en omliggende straten

Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuurder ter hoogte van Wingestraat en omliggende straten: mobiele werkzones

Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuur, uitgezonderd plaatselijk verkeer
ter hoogte van Wingestraat en omliggende straten: in omgeving van mobiele werkzones, afhankelijk van voortuitgang werken.

16 tot en met 30 november 2023

Herstellen betonvlak doorsteek in Herendaal.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig gedurende 4 werkdagen in periode 16/10/2023-30/11/2023 in Herendaal.

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder
-kruising Dellenhofweg met Herendaal
-kruising Uilekot met Herendaal

Omleidingen
Verkeer plaatselijk omleiden via Dellenhofweg,Tombestraat,Heide en Kleinstraat.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden F41

23 november 2023

Afsluiten Galgenstraat n.a.v. plaatsen kraanwagen

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig op donderdag 23/11/2023

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder
Galgenstraat (= van kruising met Oude Baan tem kruising met Diestsesteenweg)

Omleidingen
Er worden omleidingen voorzien via Oude Baan en Diestsesteenweg.

7 december tot en met 11 januari 2024

Plaatsing kerststal op parking Dorpskring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig van 7 december 2023 tem 11 januari 2024 :

Verboden en beperkt verkeer
Dorpskring: gedeelte van de parking gelegen tegenover huisnummer 9 en dit vanaf de toegangswegen naar de 5 parkeervakken.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door nadarhekkens met verkeersborden C3 en
lichtsignalisatie.

Parkeerverbod
Op navolgende deel van de parking is het aan iedereen verboden te parkeren :
Dorpskring: 5 parkeerplaatsen gelegen tegenover huisnummer 9

14 december 2023

Infodag Fluvius

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
op donderdag 14/12/2023 vanaf 12u- 22u.

Verboden rijrichting voor iedere bestuurder
-Op de Oude Baan van het kruispunt met de Zandveldstraat tot het kruispunt met het Plein in de richting van het Plein.
Omleiding via Zandveldstraat en N2

Toegelaten rijrichting op de openbare weg met éénrichtingsverkeer
-Op de Oude Baan vanaf het kruispunt met het Plein in de richting van de Zandveldstraat.

Parkeerverbod
-Op de Oude Baan van aan het kruispunt met het Plein tot het kruispunt met de Zandveldstraat: parkeren verboden aan de zuidkant (oneven nummers).
Het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
-Op de Oude Baan van aan het kruispunt met het Plein tot het kruispunt met de
Zandveldstraat:Parkeren is toegelaten in de rijrichting Zandveldstraat.
Het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. De parkeerreglementering geldt over een afstand van meer dan 300 meter.

25 februari 2024

Wielerwedstrijd 'Omloop van het Hageland

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig op zondag 25 februari 2024 tussen 13u en 16u30 :

Parkeerverbod op navolgende wegen aan beide zijden van de rijbaan:
-Op het Roth;
-Op het Vosken vanaf het kruispunt met het Roth;
-Op Schubbeek;
-Op N2/Staatsbaan : vanaf kruising met Schubbeek in richting van N2-Tielt-Winge.

Verboden en beperkt verkeer
Eénrichtingsverkeer in te stellen zodat iedereen verplicht is te rijden in de rijrichting van de renners op de wegen met een rijbaan van geringe breedte.
-Op het Roth : éénrichtingsverkeer tijdelijke omdraaien;
-Op het Vosken vanaf het kruispunt met het Roth;
-Op Schubbeek.
-Op N2/Staatsbaan : vanaf kruising met Schubbeek in richting van N2-Tielt-Winge.
Omleiding
Voor doorgaand verkeer richting Holsbeek via Vosken - N2 en Geestbeek.

Heden tot ...

Tijdelijke verkeersregeling: parkeerplaatsen Dorpskring met beperkte parkeertijd van 30
min. ingevolge de start van de werken aan het UPC in de Dorpsstraat waardoor de grote parking aan de school tijdelijk niet zal beschikbaar zijn. Gezien de te verwachte verschuiving van de parkeerdruk naar de centrale parking aan de kerk is er de noodzaak om een deel van de parking aan de kerk te voorzien voor kortparkeren.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
De 5 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de grote parking op Dorpskring worden voorzien met beperkte parkeertijd van 30 min tussen 9u en 18u.