Tijdelijke hinder op de weg in Lubbeek

29 mei 2023 - 9 juni 2023

Soga NV dient iov Fluvius een aanvraag in om verkeersmaatregelen te nemen voor het herstellen van een verstopte huisaansluiting ter hoogte van Butselbosstraat 1 gedurende 2 dagen in periode 29/05/2023-09/06/2023.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen
gedurende 2 dagen in periode 29/05/2023 - 09/06/2023
-Afsluiten van de Butselbosstraat ter hoogte van kruising met Drogenhof :
De toegang in beide richtingen is voorboden voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Signalisatie door verkeersborden : C3 Uitgezonderd plaatselijk verkeer/ F45 (doodlopende
straat)/afbakeningshekken/verkeersbord werken A31
Er wordt een omleiding voorzien via Drogenhof
-Afsluiten van de Butselbosstraat ter hoogte van kruising met Aarschotsebaan :
De toegang in beide richtingen is voorboden voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Signalisatie door verkeersborden : C3 Uitgezonderd plaatselijk verkeer/ F45 (doodlopende
straat)/afbakeningshekken/verkeersbord werken A31
Er wordt een omleiding voorzien via Drogenhof

30 mei tot 2 juni 2023

Aannemer Vanhoeyveld, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek, dient een aanvraag in om verkeersmaatregelen te nemen voor het uitvoeren van asfalteringswerken ter hoogte van Vosken tussen de Staatsbaan en kruispunt met het Roth in periode 30/05/2023 - 02/06/2023.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig in periode 30/05/2023 - 02/06/2023
*Verboden toegang Vosken in beide richtingen voor iedere bestuurder: kruising Vosken met
Schubbeek
Volgens ingediend signalisatieplan, signalisatie wordt aangegeven door verkeersborden C3, A31
(werken), F45 (doodlopende weg) en afbakeningshekken.
*Verboden toegang Vosken in beide richtingen voor iedere bestuurder : kruising Vosken met Roth
Volgens ingediend signalisatieplan, signalisatie wordt aangegeven door verkeersborden C3, A31
(werken) en afbakeningshekken.
*Verboden toegang Vosken in beide richtingen voor iedere bestuurder : kruising N2 met Vosken
Volgens ingediend signalisatieplan, signalisatie wordt aangegeven door verkeersborden C3, A31
(werken) en afbakeningshekken.
*Verbod om aan volgend kruispunt rechts af te slaan
*Verbod om aan volgend kruispunt links af te slaan
Volgens ingediend signalisatieplan mits plaatsing bijkomende verkeersborden C31 a en b op N2.
Omleidingen worden voorzien via N2.

30 mei tot 2 juni

Aannemer Vanhoeyveld, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek, dient een aanvraag in om verkeersmaatregelen te nemen voor het asfalteren van een deel van de wegenis van de
gemeentehuissite vanaf 30/052/2023 tem 02/06/2023.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
beperkingsmaatregelen:in periode 30/05/2023-02/06/2023 geldt:
Het instellen van een parkeerverbod tussen zaal Libbeke en de politiekantoren.
De signalisatie gebeurt volgens bijgevoegd signalisatieplan: verkeersborden parkeerverbod set E1 met onderbord 30/05/2023-02/06/2023.

4 juni 2023

Tijdelijke verkeersregeling: Parkeerverbod/begeleiding politie langs parcours
Mariaprocessie op zondag 04/06/2023 van 10u tot 13u.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen
op zondag 04/06/2023 van 10u tot 13u:
Op de Binkomstraat van aan het kruispunt met de Broekstraat tot het kruispunt met de Processieweg geldt:
het parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

4 juni 2023

Chiro Crescendo Pellenberg organiseert op zondag 4 juni 2023 de 3de editie van Braderie Crescendo en een oldtimers meeting.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen: op zondag 04/06/2023 van 9u tem 19u:
Verboden en beperkt verkeer Kortebergstraat: verboden voor alle bestuurders, met uitzondering deelnemers, tussen de kruispunten met de Ganzendries en de Herendaal. Men dient de straat in te rijden via de Kapelstraat.

Signalisatie: hekkens met de borden C3.

Parkeerverbod
*Parkeerverbod langs één zijde van de rijbaan:
Fonteinstraat-Lostraat-Slijkstraat;
Signalisatie: verkeersborden E1 met onderborden
*Parkeerverbod langs beide zijden van de openbare weg :
Kortbergstraat : volledig

10 en 11 juni 2023

Afsluiten Hertswinkelweg nav buurtfeest op zaterdag 10/06/2023 tem zondag 11/06/2023.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Op 10/6/2023 van 10u tot 11/06/2023 12u00 in de Hertswinkelweg.
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in beide richtingen
Herstwinkelweg: 
tussen de kruispunten met de Bollenberg en de Dolaagweg

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 en verlichting.
C31 a en b (op de Bollenberg)

Hekkens met verlichting en C3 ter hoogte van de tent.
De nodige wegomleggingen worden aangebracht.

11 juni 2023

Tijdelijke verkeersregeling: Parkeerverbod en snelheidsbeperking tot 30 km/u in de
Binkomstraat n.a.v. Parochiefeest op zondag 11/06/2023 tussen 14u en 20u.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen
op zondag 11/06/2023 van 14u tot 20u:
*Parkeerverbod: op de Binkomstraat van het kruispunt met de Grotendries tot het kruispunt met de Processieweg geldt langs de kant van de onpare huisnummers:
-het parkeren is verboden;
-het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
signalisatie : - verkeersborden E1 /aangevuld met x-borden Xa
*Snelheidsbeperking tot 30 km. : op de Binkomstraat van het kruispunt met de Grotendries tot het kruispunt met de Processieweg in beide richtingen geldt :
het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 30 km per uur

25 juni

WTC Pellenberg organiseert in samenwerking met Cycling Maes-Glabbeek op zondag 25 juni 2023, vanaf 9u30 tem 17u, wielerwedstrijden in 2 gesloten omlopen in Pellenberg.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig op zondag 25 juni 2023.
Volgende maatregelen worden getroffen in verband met het verkeer van voertuigen op zondag 25
juni 2023 tussen 9u30 en 17u30 :
Parkeerverbod
Op volgende wegen is het iedere bestuurder verboden te parkeren aan beide zijden van de rijbaan:
- Op de Kortebergstraat van aan het kruispunt met de Kleine Kortebergstraat tot het kruispunt met
de Herendaal;
- Op de Lastberg tot aan het kruispunt met de Kleine Kortebergstraat;
- Op de Kleine Kortenbergstraat;
- Op de Herendaal tussen het kruispunt met de Tegelbergweg en de Bollenberg;
- Op de Bollenberg van het kruispunt met de Lubbeekstraat en de Tegelbergstraat.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E1 met onderborden
“zondag 25/06/2023 tussen 9u30 en 17u30” en pijlen die het begin en einde van de maatregel
aanduiden.
Verboden en beperkt verkeer
*Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in beide richtingen : Bollenberg
pas afsluiten vanaf 13u!!
- Op de Kortebergstraat van aan het kruispunt met de Kleine Kortebergstraat tot het kruispunt met
de Herendaal;
- Op de Lastberg tot aan het kruispunt met de Kleine Kortebergstraat;
- Op de Kleine Kortenbergstraat;
- Op de Herendaal tussen het kruispunt met de Tegelbergweg en de Bollenberg;
- Op de Bollenberg van het kruispunt met de Lubbeekstraat en de Tegelbergstraat;
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3.
*Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in beide richtingen uitgezonderd
het plaatselijk verkeer:Bollenberg afsluiten vanaf 13u
-Op de Lubbeekstraat
-Op de Bollenberg van aan het rond punt Dorpskring tot het kruispunt met de Tegelbergweg.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 + UPV.
Omleiding : zal voorzien worden via de Lubbeekstraat-Plein-N2-Gellenberg-Dorpskring.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden F41.

tot 7 juli 2023

Verlenging vergunning aanleg riolering Molendries

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen: verlenging vergunning van 24/12/2022 tem 7/7/2023

Op de Molendries vanaf kruising met Wauwerdries in de richting van Spicht geldt:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

Op de Molendries vanaf kruising Waaibergweg in de richting van Binkomstraatstraat geldt:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer

11 juli 2023

Tijdelijke verkeersregeling: Buurtfeest Langebeekstraat te Linden op 11/07/2023 vanaf
10u-22u

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig op 11/07/2023 vanaf 10u-22u :
*De Langebeekstraat wordt verkeersvrij gemaakt tussen de Braambesstraat en de Rozenstraat.
signalisatie :dubbele rij hekkens met verkeersbord C3 ter hoogte van het buurtfeest.
*De Langebeekstraat wordt parkeervrij gemaakt tussen de Braambesstraat en de Rozenstraat.
signalisatie :verkeersborden E3.
*Op de kruispunten met Braambesstraat en Langebeekstraat, Rozenstraat/Rozenstraat en
Rozenstraat thv de Klaproosstraat is er voorsignalisatie .
signalisatie : C3, UPV/F45

vanaf 1 februari 2023 (proefopstelling voor 6 maand)

Lostraat

Een tijdelijke verkeersregeling voor de Lostraat in de vorm van een proefopstelling in te
stellen als volgt:
Vanaf 1 februari 2023 voor de duur van 6 maand:Op het Loveld van de grens tussen perceelnummers 24090_A_76_E en 24090_A_76_F tot het
insteekwegje op perceel 24090_A_75_L aan de noordelijke zijde van de weg geldt:
het parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.


Op het Loveld van de grens tussen perceelnummers 24090_A_76_E en 24090_A_76_F tot de grens tussen de perceelnummers 24090_A_74_C en 24090_A_59_K perceel aan de zuidelijke zijde van de weg het parkeren is verboden;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
de parkeerreglementering geldt over een afstand van meer dan 300 meter.

Vanaf 17 april

Instellen éénrichtingsstraat Heurbeek nav verbouwingswerken
aan het PVT Andreas

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
instellen van één richtingsstraat Heurbeek vanaf 17/04/2023 tot einde der werken :
Eénrichtingsverkeer.
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in de richting aangeduid, met
uitzondering van fietsers:
-Heurbeek: Vanaf het kruispunt met de Hogebergweg-Processieweg in de richting en tot aan het kruispunt met de Dorpsstraat.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en F19 uitgezonderd
fietsers.
Parkeerverbod over de hele parking aan de ovonde op het domein van Z.org.KULeuven vanaf
03/04/2023 gedurende de werken. De parking wordt afgezet ter hoogte van de Dorpsstraat.

 

26 april tot 30 mei

Omleiding voorzien wegens vervanging afvoergoot in Kasteeldreef gedurende 3 werkdagen in periode 26/04/2023 - 30/05/2023.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig op 3 dagen in periode 26/04/2023-30/05/2023.
*kruising Kasteeldreef en Nachtegalenstraat: verboden toegang in beide richtingen voor iedere
bestuurder, UPV
*kruising Kasteeldreef en Kortrijkstraat: verboden toegang in beide richtingen voor iedere
bestuurder, UPV
Voorsignalisatie: conform gunstig advies politie
Er worden omleidingen voorzien via Steenveldstraat, Jachthuislaan, Eekhoornlaan en Kortrijkstraat

7 mei

Wielerwedstrijd voor junioren, Vlaams Brabantse Pijl Korbeek-Lo,doorkruist delen van Pellenberg en Lubbeek.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig op zondag 7/5/2023 tussen 12u en 18u:


Volledig parkeerverbod langs beide zijden van de rijbaan:
-Lange Lostraat, ook kant van Leuven
-Zavelstraat
-Meistraat
-Lostraat : tussen de Meistraat en de Kapelstraat
-Kapelstraat : tussen de Lostraat en de Lubbeekstraat (asmarkeringen)
-Lubbeekstraat : (asmarkeringen)
-Bollenberg : (asmarkeringen)
-Dorpskring : (asmarkeringen)
-Dorpsstraat : tussen Dorpskring en Terkeyen (grotendeels asmarkeringen)
-Terkeyen
-Kalenberg
-Hertbosstraat
-Hertbosweg
-Drogenhof : tussen de Hertbosweg en de Klein Drogenhofstraat
-Kleine Drogenhofstraat : 3m
-Aardebrug : tussen de Klein Drogenhofstraat en de Lastberg (3m)
-Lastberg : 3m
-Kleine Korteberg : 3m
-Kortebergstraat : tussen de Kleine Korteberg en de Ganzendries
-Ganzendries : (asmarkeringen)
*éénrichtingsverkeer:
-Lange Lostraat : verboden te rijden in richting van de Panoramalaan/Koning Albertlaan (wegwijzer)
-Lange Lostraat : verboden te rijden in de richting van de Lostraat (Leuven/Lubbeek)
-Zavelstraat : verboden te rijden in de richting van de Lange Lostraat
-Meistraat : verboden te rijden in de richting van de Zavelstraat
-Lostraat : nihil
-Kapelstraat : nihil
-Lubbeekstraat : nihil
-Bollenberg : nihil
-Dorpskring : nihil
-Dorpsstraat : nihil
-Terkeyen : nihil
-Kalenberg : nihil
-Hertbosstraat : verboden te rijden in de richting van de Kalenberg
-Hertbosweg : verboden te rijden in de richting van de Hertbosstraat
-Drogenhof : nihil
-Klein Drogenhofstraat : verboden e rijden in de richting van Drogenhof
-Aardebrug : verboden te rijden in de richting van de Klein Drogenhofstraat
-Lastberg : verboden te rijden in de richting van de Aardebrug
-Kleine Korteberg : verboden te rijden in de richting van de Lastberg
-Kortebergstraat : verboden te rijden in de richting van de Lastberg
-Ganzendries : nihil

Meer info in onze raadplegingomgeving in het collegebesluit van 13 maart: https://lubbeek-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/zittingen/kalender;jsessionid=B60D5933A249A00DBEFA8D4D4289665B

16 mei en 23 mei 2023

parking Santro

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen
op dinsdag 16/05/2023 (9u-15u45) en dinsdag 23/05/2023 (10u-15u45). 
Op de parking van zaal Santro te Binkom, Tiensesteenweg 61 Binkom geldt:
het parkeren is verboden;

t.e.m. 1 november 2023 

Broekstraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
In de Broekstraat geldt van het kruispunt met de Kareelovenweg tot het kruispunt met de Dorpskring en Binkomstraat:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer .
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3, UPV, verlichting, F45, C21 3,5 ton
In de Sint-Annastraat geldt over de volledige lengte:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3, UPV, verlichting, F45, C21 3,5 ton
In de Veldstraat geldt over de volledige lengte:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer .
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3, UPV, verlichting, F45, C21 3,5 ton
- Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen;
- Signalisatie volgens ingediend plan
- De woningen met huisnummers 85 en 87 in de Broekstraat dienen bereikbaar te blijven.
Inwoners en ondernemers goed informeren. Onderbord 'handelaars bereikbaar' hangen.

23 mei 2023

Verkeersvrij maken parking Santro 23/05/2023 voor fietsexamen 6de leerjaar van gbs de Stip in Binkom.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen
op dinsdag 23/05/2023 (9u-15u45).

Op de parking van zaal Santro te Binkom, Tiensesteenweg 61 Binkom geldt:
het parkeren is verboden;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

tot 31 mei 2024

hoek Martelarenplaats en Gemeentestraat

Inrichting van een werfinrichting op openbaar domein mits:
- De rijbaan van Martelarenplaats mag niet volledig ingenomen worden, er dient minstens 1/2e rijbaan vrij te blijven voor o.a. hulpdiensten, fietsers en voetgangers;
- het charter m.b.t. vrachtverkeer in schoolomgeving dient nageleefd te worden;
- er dient in de Gemeentestraat thv huisnr. 7 een tijdelijke oversteekplaats voor voetgangers
aangelegd te worden, in gele kleur in een materiaal dat achteraf vlot verwijderbaar is (zodat
voetgangers vlot en veilig kunnen oversteken);
- op de Herashekken dienen (reflecterende) rood-witte bakens en verlichting aangebracht te worden;
- Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen

1 juli 2024

Straatfeest Bloemstraat van zaterdag 01/07/2023 09u00 tot
zondag 02/07/2023 14u00.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
beperkingsmaatregelen: geldig van zaterdag 01/07/2023, 9u tem zondag 02/07/2023, 14u

Op de navolgende straten geldt van zaterdag 01/07/2023 09u00 tot zondag 02/07/2023 14u00:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder behoudens het plaatselijk verkeer en uitgezonderd voetgangers en fietsers.


- De Bloemstraat tussen de Sint Rochusstraat en de woning 20 Bloemstraat,
- De Krekeldries tussen de Meenselstraat tot +/- 100 meter voor de aansluiting Bloemstraat,
- De Bloemstraat tussen de Brusselstraat en de woning 35 Bloemstraat,
- De Langendriesweg met toegang via de Helstraat. Ter hoogte van de aansluiting Bloemstraat .

Omleiding wordt voorzien via Sint Rochusstraat - Brusselstraat - Krekeldries en Meenselstraat

Heden tot ...

Tijdelijke verkeersregeling: parkeerplaatsen Dorpskring met beperkte parkeertijd van 30
min. ingevolge de start van de werken aan het UPC in de Dorpsstraat waardoor de grote parking aan de school tijdelijk niet zal beschikbaar zijn. Gezien de te verwachte verschuiving van de parkeerdruk naar de centrale parking aan de kerk is er de noodzaak om een deel van de parking aan de kerk te voorzien voor kortparkeren.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
De 5 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de grote parking op Dorpskring worden voorzien met beperkte parkeertijd van 30 min tussen 9u en 18u. Dit wordt aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord "30 min." met onderbord tussen 9u
en 18u.