Tijdelijke hinder op de weg in Lubbeek

tot 23 december 2021

Kwadeschuurstraat

Afsluiten Kwadeschuurstraat van het kruispunt met Dunberg en het kruispunt met de Paashofweg en het kruispunt van de Konnelinweg met de Gellenberg voor de duur der werken in de periode 15/11/2021 tot 23/12/2021
Op de Kwadeschuur geldt:
- de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder ter hoogte van de werken, buiten de werkzone uitgezonderd het plaatselijk verkeer.

Omleiding via Dunberg - Driesweg - Paashofweg

30 december 2021

Smoutebollenactie

Bijkomend parkeerverbod op de parking Lubbeek van woensdag 29/12/2021 tot en met vrijdag 31/12/2021.
Parkeerverbod
Op navolgende plaats is het voor iedere bestuurder verboden te parkeren
-parking Dorpskring :
Op de 4 parkeerplaatsen naast de inname door het smoutebollenkraam

4 januari 2022

Jeugdsquare

Op de Jeugdsquare geldt:
- de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk
verkeer.

4 januari 2022 en 7 januari 2022

Prinsenbosweg

Afsluiten Prinsenbosweg tussen de kruispunten met Roth en Gemperhaagweg voor filmopname op 4/1/2022 en 7/1/2022.
In de Prinsenbosweg geldt:
- de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer.

Omleiding via Kroonstraat en Gemperhaagweg via Vosken.

10 januari 2022

Broekstraat

Op de Broekstraat geldt op 10 januari 2022:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer.

Signalisatie volgens ingediend signalisatieplan.

Omleiding wordt voorzien via Dorpskring - Gellenberg - Veldstraat en via Sint-Annastraat - Gellenberg -Dorpskring.

t.e.m. 13 januari 2022

Kerststal Dorpskring

Parkeerverbod op een deel van de parking op de Dorpskring van 9 december 2021 tot 13 januari 2022, zoals aangeduid in het signalisatieplan, voor het plaatsen van een kerststal.

27 februari 2022

Wielerwedstrijd Omloop van het Hageland

Volgende maatregelen worden getroffen in verband met het verkeer van voertuigen op zondag 27 februari 2022 tussen 13u en 16u30;

Parkeerverbod
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te parkeren aan beide zijden van de rijbaan:
- Op de Helstraat van aan de Butschovestraat tot het kruispunt met de Cubastraat
- Op de Cubastraat
- Op de Bloemstraat
- Op de Krekeldries
- Op de Meenselstraat van aan het kruispunt met de Krekeldries tot aan het kruispunt met de
Molenberg
- Op de Molenberg
- Op de Keiberg van aan de N223 tot aan het kruispunt met de Wingestraat
- Op de Wingestraat van aan het kruispunt met de Keiberg tot aan het kruispunt met de
Binkomstraat
- Op de Binkomstraat van aan het kruispunt met de Wingestraat tot aan de Broekstraat
- Op de Broekstraat
- Op de Kareelovenweg
- Op de Spicht van aan het kruispunt met de Kareelovenweg tot aan de N2
- Op de Schubbeek
- Op de Grotendries van aan het Driespad tot aan het kruispunt met de Sint-Gertrudendries
- Op de Sint-Gertrudendries van aan het kruispunt met de Grotendries tot de Lubbeekstraat

Er geldt:
het parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa,b,c en d
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E1 met onderborden
“zondag 27/02/2022 tussen 13u en 16u30” en pijlen die het begin en einde van de maatregel
aanduiden”

Verboden en beperkt verkeer
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in de richting zoals aangegeven voor elk van deze wegen:
- Op de Grotendries van aan de Lubbeekstraat tot aan het Kruispunt met de Grotendries
- Op de Cubastraat van de Bronstraat in de richting van de Helstraat
- Op de Bloemstraat van de Krekeldries in de richting van de Cubastraat
- Op de Krekeldries van aan de Meenselstraat in de richting van de Bloemstraat
- Op de Molenberg van aan de N223 in de richting van de Meenselstraat
- Op de Keiberg van aan de Wingestraat in de richting van de N223
- Op de Wingestraat van aan de Binkomstraat in de richting van de Keiberg
- Op de Broekstraat van aan de Kareelovenweg in de richting van de Binkomstraat
- Op de Kareelovenweg van aan de Spicht in de richting van de Broekstraat
- Op de Spicht van aan de N223 in de richting en tot aan de Kareelovenweg

Er geldt:
verboden rijrichting in de aangegeven richting voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en D1c en onderborden M2 en M4

tot 28 februari 2022

Staatsbaan

Beperkingsmaatregelen - Voor het aanleggen van aanliggende bushaltes en achterliggend fietspaden langsheen de N2 in de periode van 16/11/2021 tot 28/2/2022.

tot 31 mei 2024

hoek Martelarenplaats en Gemeentestraat

Inrichting van een werfinrichting op openbaar domein mits:
- De rijbaan van Martelarenplaats mag niet volledig ingenomen worden, er dient minstens 1/2e rijbaan vrij te blijven voor o.a. hulpdiensten, fietsers en voetgangers;
- het charter m.b.t. vrachtverkeer in schoolomgeving dient nageleefd te worden;
- er dient in de Gemeentestraat thv huisnr. 7 een tijdelijke oversteekplaats voor voetgangers
aangelegd te worden, in gele kleur in een materiaal dat achteraf vlot verwijderbaar is (zodat
voetgangers vlot en veilig kunnen oversteken);
- op de Herashekken dienen (reflecterende) rood-witte bakens en verlichting aangebracht te worden;
- Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen