Tijdelijke hinder op de weg in Lubbeek

tot 7 juli 2023

Verlenging vergunning aanleg riolering Molendries

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen: verlenging vergunning van 24/12/2022 tem 7/7/2023

Op de Molendries vanaf kruising met Wauwerdries in de richting van Spicht geldt:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

Op de Molendries vanaf kruising Waaibergweg in de richting van Binkomstraatstraat geldt:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer

Tussen 9 januari en 20 januari 2023 gedurende 2 werkdagen

Geestbeekstraat

Op de Geestbeek ter hoogte van mobiele werfzone in de richting van Kortrijk-Dutsel wordt volgende maatregel ingevoerd:
De bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.

Op de Geestbeek ter hoogte van mobiele werf in de richting van Lubbeek dorp wordt volgende
maatregel ingevoerd:
de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde
richting komen.

11 januari tot 20 januari 2023

Boutersemstraat en Kwikkelberg

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
In periode 11/01/2023 - 20/01/2023 geldt gedurende 7 werkdagen :
Op de Boutersemstraat ter hoogte van de werken en volgens vordering der werken geldt:
de bestuurders komende in de rijrichting der werken moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen .
de bestuurders uit de tegenovergestelde richting der werken hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B19
- verkeersborden B21
- verkeersborden A31,C35,F45 en D1e
Signalisatie volgens ingediend signalisatieplan.
Op de Kwikkelberg van het kruispunt met de Boutersemstraat geldt:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3, UPV en Bareel, A31

16 januari en 27 januari 2023

Ganzendries

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
beperkingsmaatregelen:geldig tussen 16/01/2023 en 27/01/2023
Op de Ganzendries ter hoogte van huis nr 16 in de richting van Bierbeek geldt:
de bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
Op de Ganzendries ter hoogte van huis nr 17 in de richting van Pellenberg Dorp geldt:
de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B19
- verkeersborden B21
Op de Ganzendries ter hoogte van huis nr 16 geldt:
de bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten opvolgen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeerslichten overeenkomstig art.61 van de wegcode
Op de Ganzendries ter hoogte van huis nr 17 geldt:
de bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten opvolgen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeerslichten overeenkomstig art.61 van de wegcode
Signalisatie volgens ingediend signalisatieplan.
De uitvoerder dient zelf in te staan voor de verkeerslichten.

16 januari tot 3 februari 2023

Broekstraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig in periode 16/01/2023 tem 3/2/2023.

Op de Broekstraat vanaf kruising met Dorpskring in de richting van Veldstraat geldt:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

Op de Broekstraat vanaf kruising met Veldstraat in de richting van Dorpskring
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

Er zijn omleidingen voorzien via Veldstraat - Gellenberg - Dorpskring en omgekeerd

t.e.m. 31 januari 2023

Smoutebollenkraam Dorpskring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen
van woensdag 09 november 2022 tot en met dinsdag 15 november 2022 :
Parkeerverbod
Op navolgende wegen is het voor iedere bestuurder verboden te parkeren
-Parking Dorpskring
Gedeeltelijk volgens signalisatieplan
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E1 met onderbord ”van woensdag 09 november 2022 tot en met dinsdag 15 november 2022".

vanaf 1 februari 2023 (proefopstelling voor 6 maand)

Lostraat

Een tijdelijke verkeersregeling voor de Lostraat in de vorm van een proefopstelling in te
stellen als volgt:
Vanaf 1 februari 2023 voor de duur van 6 maand:Op het Loveld van de grens tussen perceelnummers 24090_A_76_E en 24090_A_76_F tot het
insteekwegje op perceel 24090_A_75_L aan de noordelijke zijde van de weg geldt:
het parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
Op het Loveld van de grens tussen perceelnummers 24090_A_76_E en 24090_A_76_F tot de grens tussen de perceelnummers 24090_A_74_C en 24090_A_59_K perceel aan de zuidelijke zijde van de weg het parkeren is verboden;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
de parkeerreglementering geldt over een afstand van meer dan 300 meter.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa, X

4 februari 2023

Heide

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
op zaterdag 4/2/2023 tussen 8u-13u
Op de Heide ter hoogte van het kruispunt met de Pijpenveldstraat in de richting van Boutersem geldt:
de bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
Op de Heide ter hoogte van kruispunt met de Pijpenveldstraat in de richting van Lubbeek dorp geldt:
de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
- verkeersborden B19,B21,A51
Signalisatie conform ingediend signalisatieplan.

12 februari 2023

Geestbeekweg - Nieuwjaarsdrink buurtbewoners

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
geldig van 12/02/2023, 13u30 tem 20u30

Op de Geestbeekweg vanaf kruising met Geestveldweg tem kruising Geestbeek in de richting van Mergelstraat en Houwaartsebaan is de toegang verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder.

Er wordt een omleiding voorzien via Geestveldweg en Geestbeek

26 februari 2023

Doortocht wielerwedstrijd

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
Volgende maatregelen worden getroffen in verband met het verkeer van voertuigen op zondag 26
februari 2023 tussen 13u en 16u30;
Parkeerverbod
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te parkeren aan beide zijden van de rijbaan:
- Op het Roth
- Op het Vosken vanaf het kruispunt met het Roth
- Op Schubbeek
Er geldt:
het parkeren is verboden;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa,b,c en d
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E1 met onderborden
“zondag 26/02/2023 tussen 13u en 16u30” en pijlen die het begin en einde van de maatregel
aanduiden”
Verboden en beperkt verkeer
Op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in de richting zoals aangegeven voor elk van deze wegen:
- Op het Roth van aan het Vosken in de richting van de Langestraat
- Op Het Vosken van Schubbeek in de richting van het Roth
Er geldt:
verboden rijrichting in de aangegeven richting voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en D1c en onderborden M2 en M4
Het eenrichtingsverkeer op het Roth tussen Het Vosken en de Prinsenbosweg wordt voor de duur van de wedstrijd omgedraaid.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en F19 met
onderborden
“zondag 26/02/2023 tussen 13u en 16u30” en pijlen die het begin en einde van de maatregel
aanduiden”
Omleiding voor doorgaand verkeer richting Holsbeek via Vosken - N2 en Geestbeek.

t.e.m. 1 november 2023 

Broekstraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperkingsmaatregelen:
In de Broekstraat geldt van het kruispunt met de Kareelovenweg tot het kruispunt met de Dorpskring en Binkomstraat:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer .
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3, UPV, verlichting, F45, C21 3,5 ton
In de Sint-Annastraat geldt over de volledige lengte:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3, UPV, verlichting, F45, C21 3,5 ton
In de Veldstraat geldt over de volledige lengte:
de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd het plaatselijk verkeer .
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3, UPV, verlichting, F45, C21 3,5 ton
- Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen;
- Signalisatie volgens ingediend plan
- De woningen met huisnummers 85 en 87 in de Broekstraat dienen bereikbaar te blijven.
Inwoners en ondernemers goed informeren. Onderbord 'handelaars bereikbaar' hangen.

tot 31 mei 2024

hoek Martelarenplaats en Gemeentestraat

Inrichting van een werfinrichting op openbaar domein mits:
- De rijbaan van Martelarenplaats mag niet volledig ingenomen worden, er dient minstens 1/2e rijbaan vrij te blijven voor o.a. hulpdiensten, fietsers en voetgangers;
- het charter m.b.t. vrachtverkeer in schoolomgeving dient nageleefd te worden;
- er dient in de Gemeentestraat thv huisnr. 7 een tijdelijke oversteekplaats voor voetgangers
aangelegd te worden, in gele kleur in een materiaal dat achteraf vlot verwijderbaar is (zodat
voetgangers vlot en veilig kunnen oversteken);
- op de Herashekken dienen (reflecterende) rood-witte bakens en verlichting aangebracht te worden;
- Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen