Tips voor social distancing

Tips voor social distancing
Maatregelen om jezelf en andere te beschermen.

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was regelmatig je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte


  Vertraag de verspreiding van het virus:

 • Blijf zo veel mogelijk thuis.
 • Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …
 • Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
 • Hou voldoende afstand (1,5 meter) als je buiten bent.

We herhalen tot slot dat alle genomen maatregelen vertrekken vanuit het oogpunt de intensiteit en de hoeveelheid van nauwe contacten te beperken en de risicogroepen optimaal te beschermen!