Toegankelijke gemeente

Gepubliceerd op dinsdag 9 oktober 2018 9.43 u.
Lubbeek mag zich een jaar lang ‘Toegankelijke gemeente’ noemen. Het is het resultaat van de campagne ‘Jouw gemeente, toegankelijke gemeente?’ van de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente Lubbeek ontving het handvest van de provincie als bewijs.

De gemeente Lubbeek ondertekende een engagementsverklaring om deel te nemen aan de campagne ‘Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!’ van de provincie Vlaams-Brabant. Deze omvatte tien actiepunten waar de gemeenten, samen met On Wheels en Inter, een jaar lang aan konden werken. Belangrijke punten uit het programma waren o.a. het screenen van handelszaken, het aanleggen/aanpassen van parkeerplaatsen, de organisatie van een toegankelijk evenement, het organiseren van een knelpuntenwandeling en een overlegmoment met de gebruiker.

De gemeente Lubbeek engageerde zich om werk te maken van de tien actiepunten en is geslaagd voor alle onderdelen.