Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor moet u dezelfde procedure volgen als ‘aanvraag evenementen’.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

De aanvraag moet minstens acht weken en mag maximum één jaar voor het evenement worden ingediend.

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor de gegevens die je opgeeft.

Bijkomende maatregelen, afhankelijk van het geluidsniveau:

Voor activiteiten luider dan 85dB maar stiller dan 95dB:
- Het gemeten volume dient zichtbaar te zijn voor de persoon die het volume bedient.
Voor activiteiten luider dan 95dB maar stiller dan 100dB:
- Gedurende de hele activiteit het geluidsvolume meten.
- Registeren en bewaren van het gemeten volume gedurende de hele activiteit (a.d.h.v. een geluidsmeter).
- Gratis oordopjes ter beschikking te stellen van het publiek.

Procedure

Een toelating om bij een evenement af te wijken van de geluidsnormen kan u aanvragen door een e-mail te sturen naar cultuur@lubbeek.be met volgende gegevens:

  • Contactgegevens aanvrager (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
  • Aard van het evenement
  • Plaats van het evenement
  • Datum en uren van het evenement
  • Schenken van sterke dranken
  • Voorziene dB

Uw aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de politie en zal nadien worden geagendeerd op het schepencollege. Zij beslissen dan of u al dan niet de toelating krijgt tot het organiseren van het evenement.

Uitzonderingen

Er worden geen uitzonderingen toegestaan op het sluitingsuur van de evenementen.