Tussenkomst in huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente.

Procedure

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek, uitgevoerd door een maatschappelijk werk(st)er.

Kostprijs

De tussenkomst is afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast,....

Wat meebrengen?

  • huurcontract (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen)
  • bewijs van inkomsten en uitgaven (facturen, bankuittreksels,...).