Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede

Personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden kunnen een tussenkomst vragen om deel te nemen aan jeugd- of sportactiviteiten.

Voor wie

Cfr. Reglement grabbelpas en SWAP 20/12/2007
Cfr. Reglement sportweken 27/01/2010

Voorwaarden

Cfr. Reglement grabbelpas en SWAP 20/12/2007
Cfr. Reglement sportweken 27/01/2010

Procedure

Aanvragen kan bij de dienst vrije tijd. Zowel aan het loket of elektronisch naar jeugd@lubbeek.be of naar sport@lubbeek.be. Indien u reeds recht hebt op sociaal tarief bij de buitenschoolse kinderopvang dan hoeft u deze procedure niet meer te herhalen. Wij kunnen dan de nodige info opvragen bij hen.

U brengt de documenten (zie "wat meebrengen") binnen of stuurt deze door naar de betrokken dienst. Uw vraag zal worden voorgelegd aan het schepencollege en na afloop zal u op de hoogte worden gebracht omtrent de beslissing.

Opgelet, het recht op sociaal tarief is maar één jaar geldig. Om na dat jaar terug aanspraak te maken dient u opnieuw de meest recente documenten binnen te brengen.

Kostprijs

50% korting

Reglement

Cfr. Reglement grabbelpas en SWAP 20/12/2007
Cfr. Reglement sportweken 27/01/2010

Uitzonderingen

Cfr. Reglement grabbelpas en SWAP 20/12/2007
Cfr. Reglement sportweken 27/01/2010

Wat meebrengen?

-          Een motivatiebrief of e-mail
-          Attest van gezinssamenstelling
-          Aanslagbiljet personenbelasting