Uitlenen evenementenmateriaal

De gemeente Lubbeek biedt gratis materiaal aan dat ontleend kan worden aan Lubbeekse verenigingen of buurtfeestcomités.

Volgende materialen worden ter beschikking gesteld:

tafels - stoelen - picknicktafels - geluidsinstallatie - verlengsnoeren - podiumelementen - panelen - nadarhekken - legertent - spreekgestoelte - vlaggenmasten - vlaggen - schijnwerpers - spots

Voor wie

De burger

Voorwaarden

- Cash waarborg van 250 euro

- Hulp van twee personen van de vereniging/buurtfeestcomité

Procedure

Aanvraag materialen via het e-loket onder 'Gemeentelijke materialen aanvragen'

Na het indienen van de aanvraag ontvangt de huurder, na bevestiging van de cultuurdienst, een gebruiksovereenkomst. Eén ondertekend exemplaar dient de cultuurdienst te bereiken binnen één week (5 werkdagen).

Er dient vóór de levering van het materiaal een waarborg van 250 euro cash binnengebracht te worden op de cultuurdienst.

Het vervoer van het materiaal wordt voorzien door de technische dienst maar er worden wel twee personen van de vereniging/ buurtfeestcomité verwacht om mee te helpen laden en lossen.

 

Kostprijs

Gratis maar met waarborg.

Reglement

Reglement betreffende het ter beschikking stellen van gemeentelijke materialen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 mei 2002.

Wat meebrengen?

Waarborg van 250 euro naar cultuurdienst

Bewijs van betaling waarborg naar technische dienst (Bollenberg 86, 3210 Lubbeek)