Uittreksel uit echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank. 

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Procedure

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kunt u deze documenten ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Aan te vragen via:

  • de balie: onmiddellijk te verkrijgen
  • het e-loket: wordt per post naar het domicilieadres verstuurd.

Indien het document in het buitenland gebruikt zal worden, dient het ondertekend te worden door de burgemeester of de bevoegde schepen.

Kostprijs

Gratis