Uittreksel uit geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Voor wie

Voor de betrokkene

Procedure

U kunt een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

De aanvraag kan gebeuren via:

  • de balie: onmiddellijk verkrijgbaar.
  • het e-loket: dan wordt het per post opgestuurd naar het domicilieadres

Indien de akte in het buitenland zal gebruikt worden, zal deze door de burgemeester of bevoegde schepen ondertekend worden.

Kostprijs

Gratis